17 stycznia 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Partyzantów 87, odbyła się Uroczystość rozdania Nagród Naukowych Oddziału. Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: dr Jerzy Kiełbik, Dyrektor Instytutu Północnego w Olsztynie, Jakub Klepański, Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego
w Olsztynie, Agnieszka Warakomska-Poczobutt, Dyrektor Biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, dr Mariusz Wawrzyniak, Prodziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, dr hab. Krzysztof Bryl, prof. UWM oraz dr hab. Leonarda Dacewicz, członkowie Kapituły Nagrody, prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski, Wiceprzewodniczący Komisji Nauk Humanistycznych, dr hab. Dariusz Kubiak, Sekretarz Komisji Ochrony i Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi, dr Joanna Bukowska, sekretarz Komisji Nauk o Życiu; prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski, prof. dr. hab. Adam Zięcik, prof. dr hab. Ryszard Górecki - członkowie Oddziału PAN, prof. dr hab. Jarosław Mariusz Ławski, Laureat Nagrody w kategorii nauk humanistycznych i społecznych, dr hab. Agnieszka Wacławik, prof. IRZiBŻ PAN, Laureatka Nagrody w kategorii nauk biologicznych, rolniczych i medycznych, prof. dr hab. Barbara Gawrońska-Kozak, Wyróżniona w kategorii nauk biologicznych, rolniczych i medycznych, ks. dr hab. Zbigniew Stępniak, Wydział Sztuki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Jeszcze raz gratulujemy Laureatom i Wyróżnionym osiągnięć i dziękujemy za znakomite wykłady. 

DSC 0289

 

DSC 0312

 

DSC 0316

 

DSC 0318

 

DSC 0324

 

 

DSC 0339

 

DSC 0351

 

DSC 0355

  


profJerzyWilkin

 

Szanowni Państwo,

w ślad za Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

z dużym żalem chcielibyśmy Państwa poinformować, że w dniu 10 stycznia 2023 roku w wieku 75 lat odszedł

Prof. dr hab. dr h. c. mult. Jerzy Wilkin.


Był członkiem Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie,

wybitnym naukowcem, nauczycielem akademickim, twórczym badaczem, niekwestionowanym autorytetem, wspaniałym przyjacielem, niezwykłym człowiekiem.


Zajmował się ekonomią instytucjonalną, ekonomią polityczną i ekonomią sfery publicznej, był autorem ok. 400 publikacji naukowych dotyczących m.in. problematyki rozwoju wsi i rolnictwa, relacji między państwem a gospodarką, czy też metodologii ekonomii i filozofii nauki.


Zasłużony pracownik Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Inicjator powstania w Instytucie Zakładu Integracji Europejskiej, którego był wieloletnim Kierownikiem.


Przez wiele lat związany z Uniwersytetem Warszawskim, na którym pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych, dyrektora Ośrodka Studiów Amerykańskich, kierownika Katedry Ekonomii Politycznej. Wykładał m.in. na Uniwersytecie w Białymstoku (na którym kierował Zakładem Przedsiębiorczości) oraz w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie.


Członek rzeczywisty PAN, doktor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.


W uznaniu zasług w zakresie rozwoju ekonomiki rolnictwa oraz wkładu w działalność European Association of Agricultural Economists (EAAE), Profesor otrzymał tytuł EAAE Fellow, będący najważniejszym wyróżnieniem nadawanym przez to międzynarodowe stowarzyszenie. 

Za wybitne osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.


Żegnamy naszego Przyjaciela, zawsze pomocnego, otwartego i pełnego dobroci.

 


White Gold Elegant Merry Christmas and Happy New Year Greetings Card

 


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 30 listopada 2022 roku podczas 23. sesji Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie, zostały wybrane nowe organy Oddziału na kadencję 2023 – 2026:

Prezes Oddziału: 

Prof. Andrzej Ciereszko, czł. koresp. PAN

Wiceprezesi Oddziału: 

Prof. Jan Jankowski, czł. koresp. PAN,

Prof. Adam Zięcik, czł. rzecz. PAN;

Członkowie Prezydium:

Prof. Włodzimierz Bednarski, czł. koresp. PAN,

Prof. Andrzej Ciereszko, czł. koresp. PAN,

Prof. Jan Jankowski, czł. koresp. PAN,

Prof. Jan Kotwica, czł. koresp. PAN,

Prof. Irina Kowalska, czł. koresp. PAN,

Prof. Adam Zięcik, czł. rzecz. PAN. 


Szanowni Państwo, chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że w dniu 7 listopada 2022 roku odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody Naukowej Oddziału w składzie: prof. dr hab. Andrzej Ciereszko, Prezes Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie, Przewodniczący Kapituły, prof. dr hab. Adam Zięcik, prof. dr hab. Jan Kotwica, prof. dr hab. Jerzy Wilkin, prof. dr hab. Leonarda Dacewicz, prof. dr hab. Sławomir Wołczyński, dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. UwB, dr hab. Krzysztof Bryl, prof. UWM

Decyzją Kapituły, na mocy Uchwały Prezydium Oddziału, przyznano trzy Nagrody i jedno wyróżnienie w VI Edycji naboru wniosków.

  • w kategorii nauki społeczne i humanistyczne:

Prof. dr hab. Jarosław Mariusz  Ławski, Wydział Filologiczny, Uniwersytet
w Białymstoku, za Przedstawienie nowej interpretacji utworów Juliusza Słowackiego
i zaproponowanie nowej metodologii badań nad wyobraźnią poetycką.

  • w kategorii nauki biologiczne, rolnicze i medyczne:

Dr hab. Agnieszka Wacławik, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
w Olsztynie, za Wykazanie molekularnych interakcji między sygnałem zarodkowym i jego mediatorami
a układem rodnym we wczesnej ciąży na modelu świni.

  • w kategorii nauki ścisłe, techniczne i nauki o Ziemi:

Prof. dr hab. Tomasz Brzeziński, Wydział Matematyki, Uniwersytet w Białymstoku, za cykl prac dotyczących „Badania struktury wiązarów i ich zastosowań w teorii pierścieni i klamerek”.

Przychylając się do rekomendacji Kapituły Nagrody Prezydium Oddziału postanawia przyznać również wyróżnienie, które otrzymuje:

  • Prof. dr hab. n. med. Barbara Gawrońska-Kozak, Instytut Rozrodu Zwierząt

i Badań Żywności PAN w Olsztynie za Wykazanie roli czynnika transkrypcyjnego FOXn1
i wyjaśnienie  mechanizmu jego działania w regeneracji urazów skórnych