Komisja Ochrony i Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi w kadencji 2023-2026.

 

Skład osobowy Komisji został zatwierdzony 5 października 2023 r. podczas posiedzenia Komisji.

 

W skład wybranego Prezydium Komisji wchodzą:

 

dr inż. Andrzej KAPUSTA - przewodniczący;

dr hab. Jakub BORKOWSKI, prof. UWM - wiceprzewodniczący;

prof. dr hab. Andrzej GÓRNIAK;

dr hab. Dariusz KUBIAK, prof. UWM - sekretarz.

 

Członkami Komisji są:

dr inż. Ewa CHEĆKO;

 dr hab. Stanisław CZACHOROWSKI, prof. UWM;

dr inż. Tomasz CZARKOWSKI;

dr Krzysztof DEONZIAK;

prof. dr hab. Bogdan JAROSZEWICZ;

dr hab. Dorota JUCHNO, prof. UWM;

dr Krystyna KALINOWSKA;

dr Agnieszka KOSTRO-AMBROZIAK;

prof. dr hab. Rafał KOWALCZYK, prof. IBS;

dr inż. Małgorzata KROKOWSKA-PALUSZAK;

dr. hab. Jacek NOWAKOWSKI, prof. UWM;

prof. dr hab. Krzysztof SCHMIDT;

dr hab. Marcin SIELEZNIEW, prof. UwB;

prof. dr hab. Andrzej ZALEWSKI;

prof. dr hab. Adam ZIĘCIK;

dr hab. Daniel ŻARSKI;

dr hab. Michał ŻMIHORSKI, prof. IBS;

dr inż. Dariusz ULIKOWSKI;

 

 

Komisja Ochrony i Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi w kadencji 2019-2022.

Skład osobowy Komisji został zatwierdzony 5 kwietnia 2019 r. podczas Posiedzenia Prezydium Oddziału.

13 czerwca w Mikołajkach odbyło się Zgromadzenie Ogólne KOiZZP, podczas którego prezes Oddziału prof. Mariusz Piskuła wręczył członkom komisji powołania; następnie odbyło się spotkanie wyborcze.

 

W skład wybranego Prezydium Komisji wchodzą:

dr hab. Jakub BORKOWSKI, prof. UWM - przewodniczący;

prof. dr hab. Alicja BOROŃ - wiceprzewodnicząca;

prof dr hab. Andrzej ZALEWSKI - wiceprzewodniczący;

dr hab. Dariusz KUBIAK - sekretarz.

 

Członkami Komisji są:

 

prof. dr hab. Emilia BRZOSKO;

dr hab. Stanisław CZACHOROWSKI, prof. UWM

dr inż. Tomasz CZARKOWSKI;

dr inż. Andrzej KAPUSTA;

dr hab. Rafał KOWALCZYK, prof. IBS;

dr. hab. Jacek NOWAKOWSKI, prof. UWM;

prof. dr hab. Mirosław RATKIEWICZ;

prof. dr hab. Krzysztof SCHMIDT;

dr hab. Marcin SIELEZNIEW, prof. UwB;

prof. dr hab. Adam ZIĘCIK

dr hab. Michał ŻMIHORSKI, prof. IBS

 


Komisja Ochrony i Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi rozpoczęła działalność 9 grudnia 2015 r.

 

Początkowo Komisja liczyła 18 osób, dziś skład obejmuje 20. Członkami komisji są reprezentanci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu w Białymstoku, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Muzeum Przyrody w Olsztynie oraz Wojewódzcy Konserwatorzy Przyrody.

 

W skład wybranego Prezydium Komisji wchodzą:

dr hab. Jakub BORKOWSKI, prof. UWM– przewodniczący;

dr hab. Katarzyna GLIŃSKA-LEWCZUK, prof. UWM – zastępca przewodniczącego;

prof. dr hab. Jan R. E. TAYLOR – zastępca przewodniczącego;

mgr inż. Marian SZYMKIEWICZ – sekretarz;

prof. dr hab. Czesław HOŁDYŃSKI – członek Prezydium;

prof. dr hab. Krzysztof MŁYNARCZYK – członek Prezydium.

 

Członkami Komisji są:

prof. dr hab. Alicja BOROŃ;

prof. dr. hab. Włodzimierz BEDNARSKI;

dr hab. Stanisław CZACHOROWSKI, prof. UWM

dr inż. Grzegorz DIETRICH;

Piotr DZIERŻANOWSKI;

dr hab. Mirosław GRZYBOWSKI;

Adam KRZYŚKÓW;

prof. dr hab. Roman KUJAWA;

prof. dr hab. Andrzej ŁACHACZ;

dr hab. Grażyna ŁASKA, prof. PB;

dr hab. Jacek NOWAKOWSKI;

Grzegorz PIEKARSKI;

dr hab. Jakub SAWICKI, prof. UWM;

dr hab. Andrzej ZALEWSKI, prof. nadzw.IBS;

prof. dr hab. Adam ZIĘCIK, czł. rzecz. PAN;

prof. dr hab. Maciej ŻURKOWSKI, czł. rzecz. PAN.