Dydaktycy i specjaliści w trosce o jakość nauczania fizyki

Środowisko uniwersyteckie, nauczyciele i przedstawiciele instytucji związanych z edukacją spotkali się po raz trzeci w Białymstoku, by w gronie specjalistów i entuzjastów fizyki wymienić doświadczenia oraz wypracować najlepsze rozwiązania dla efektywnego nauczania tego przedmiotu w polskich szkołach.

 

 

Konferencja Nauczycieli Fizyki odbyła się 30 marca 2019 r. na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Wydarzenie, które miało miejsce po raz trzeci, zostało zorganizowane z inicjatywy Uniwersytetu w Białymstoku, Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku oraz Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego w Białymstoku. Z roku na rok zainteresowanie konferencją rośnie – tegoroczna edycja zgromadziła ponad 50 osób, które podczas jednego intensywnego dnia rozprawiały się z tematami m.in. interdyscyplinarnego podejścia do nauczania fizyki, wykorzystania najnowszych technologii, czy miejsca na eksperymenty i poznanie empiryczne w programie nauczania fizyki w szkołach powszechnych. Uczestnicy zapoznali się także z przygotowanymi przez Polskie Towarzystwo Fizyczne rekomendacjami dla dydaktyków. W spotkaniu brała udział firma produkująca pomoce naukowo-dydaktyczne, co spotkało się z dużym entuzjazmem ze strony nauczycieli świadomych zależności między atrakcyjnością prowadzonych przez nich lekcji a zainteresowaniem fizyką i zaangażowaniem uczniów. Zwieńczeniem wydarzenia było wytypowanie kandydatów do Nagrody im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli fizyki.