TEKST WIZUALNY - MIĘDZY SZTUKĄ A NAUKĄ

W dniach 6-9 czerwca 2019 r. Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku gościł Jerzego Grochockiego – uznanego artystę, przedstawiciela polskiej sztuki konstruktywistycznej.


W Auli Teatralnej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego artysta opowiedział o fundamentach „Tekstu wizualnego” - stworzonym przez siebie i konsekwentnie rozwijanym przez cały dojrzały okres twórczości Systemie Czterech Znaków Płaszczyzny i Czterech Obszarów Przestrzeni, który jest wynikiem wnikliwej obserwacji i przemyśleń dotyczących koloru, przestrzeni i płaszczyzny obrazu. Artysta przybliżył słuchaczom koncepcję sztuki świadomej i niezależnej, a po teoretycznym wstępie zaprezentował część warsztatową i przeprowadził eksperyment, do którego zaprosił zgromadzonych gości – studentów, naukowców i artystów.

Jerzy Grochocki - absolwent wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1957 r.) oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1963 r.). W latach 1967-1970 matematyczno-geometryczne fascynacje prowadzą Grochockiego w kierunku sztuki konstruktywistycznej. W roku 1970 określił cztery podstawowe pojęcia kształtu: płaszczyznę, kwadrat, linię i punkt, oraz cztery pojęcia barwy: czarnej, złotej, srebrnej i białej. Z tych elementów stworzył System Czterech Znaków Płaszczyzny i Czterech Obszarów Przestrzeni. W tym czasie był związany z ruchem Sztuki Systemu w Europie i jego grupami artystycznymi z Francji, Holandii, Finlandii i Austrii. Grochocki prezentował swoją twórczość na przeszło stu indywidualnych i grupowych wystawach w Europie i USA. Otrzymał kilka nagród i wyróżnień. Prace Grochockiego znajdują się w muzeach i prywatnych kolekcjach w Europie i USA.