Komisja Nauk Chemicznych i Fizycznych w kadencji 2023-2026.

prof. dr hab. Agnieszka WILCZEWSKA - przewodniczącząca

prof. dr hab. Andrzej MAZIEWSKI - wiceprzewodniczący

dr hab. Janina PIEKUTIN, prof. PB - wiceprzewodnicząca

prof. dr hab. Danuta KRUK - członkini Prezydium

dr hab. Ryszard GIENIUSZ, prof. UwB - członek Prezydium

prof. dr hab. Marta E. PŁOŃSKA-BRZEZIŃSKA - sekretarz

 

Członkami Komisji są:

 

prof. dr hab. Anna BIELAWSKA;

prof. dr hab. Marzanna CECHOWSKA-PASKO;

prof. dr hab. Jan CIEŚLIŃSKI;

dr Dorota CZAJKOWSKA-SZCZYKOWSKA;

prof. dr hab. Beata GODLEWSKA-ŻYŁKIEWICZ;

prof. dr hab. Ewa GORODKIEWICZ;

dr hab. Agnieszka HRYNIEWICKA;

prof. dr hab. Piotr JARANOWSKI;

dr hab. Beata KALSKA-SZOSTKO, prof. UwB;

dr. hab. Sławomir KALINOWSKI, prof. UWM;

prof. dr hab. Joanna KARPIŃSKA;

dr. hab. Stanisława KORONKIEWICZ;

prof. zw. dr hab. Włodzimierz LEWANDOWSKI;

prof. dr hab. Ryszard ŁAŹNY;

dr hab. Wojciech ŁUCZAJ;

prof. dr hab. Elżbieta SKRZYDLEWSKA;

prof. dr hab. Krzysztof WINKLER;

 

 

Komisja Nauk Chemicznych i Fizycznych w kadencji 2019-2022.

Skład osobowy Komisji został zatwierdzony 5 kwietnia 2019 r. podczas Posiedzenia Prezydium Oddziału.

21 maja w Białymstoku odbyło się Zgromadzenie Ogólne KNChiF, podczas którego prezes Oddziału prof. Mariusz Piskuła wręczył członkom komisji powołania; następnie odbyło się spotkanie wyborcze.

 

W skład wybranego Prezydium Komisji wchodzą:

prof. dr hab. Joanna KARPIŃSKA - przewodnicząca;

prof. dr hab. Danuta KRUK - wiceprzewodnicząca;

prof. dr hab. Elżbieta SKRZYDLEWSKA - wiceprzewodnicząca;

prof. dr hab. Marta E. PŁOŃSKA-BRZEZIŃSKA - sekretarz;

prof. dr hab. Andrzej MAZIEWSKI - członek Prezydium;

prof. dr hab. Beata GODLEWSKA-ŻYŁKIEWICZ – członek Prezydium.

 

Członkami Komisji są:

prof. dr hab. Anna BIELAWSKA;

dr Dorota CZAJKOWSKA-SZCZYKOWSKA;

prof. dr hab. Jan CIEŚLIŃSKI;

dr hab. inż. Małgorzata GRĄDZKA-DAHLKE;

prof. dr hab. Piotr JARANOWSKI;

dr hab. Sławomir KALINOWSKI;

prof. dr hab. Antoni KOJŁO;

prof. zw. dr hab. Włodzimierz LEWANDOWSKI;

prof. dr hab. Ryszard ŁAŹNY;

prof. dr hab. Jacek W. MORZYCKI;

prof. dr hab. Krzysztof SZYMAŃSKI;

prof. dr hab. Agnieszka WILCZEWSKA,

prof. dr hab. Krzysztof WINKLER;

dr hab. Wojciech ŁUCZAJ.

 

 


Komisja Nauk Chemicznych i Fizycznych rozpoczęła działalność 15 listopada 2016 r.

 

Komisja liczy 20 naukowców reprezentujących Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Politechnikę Białostocką.

 

W skład wybranego Prezydium Komisji wchodzą:

prof. dr hab. Andrzej MAZIEWSKI – przewodniczący;

prof. dr hab. Danuta KRUK – zastępca przewodniczącego;

prof. dr hab. Elżbieta SKRZYDLEWSKA – zastępca przewodniczącego;

prof. dr. hab. Małgorzata GRĄDZKA-DAHLKE – sekretarz;

prof. dr hab. Beata GODLEWSKA-ŻYŁKIEWICZ – członek Prezydium;

prof. dr hab. Ryszard ŁAŹNY – członek Prezydium.

 

Członkami Komisji są:

prof. dr hab. Krzysztof BIELAWSKI;

dr Dorota CZAJKOWSKA-SZCZYKOWSKA;

prof. dr hab. Jan DĄBROWSKI;

prof. dr hab. inż. Jan DOROSZ;

prof. dr hab. Piotr JARANOWSKI;

dr hab. Sławomir KALINOWSKI, prof. UWM;

prof. dr hab. Anatol KOJŁO;

prof. dr hab. Włodzimierz LEWANDOWSKI;

prof. dr hab. Jacek W. MORZYCKI; 

prof. dr hab. Krzysztof SZYMAŃSKI;

prof. dr hab. Zbigniew WIECZOREK;

prof. dr hab. Krzysztof WINKLER;

dr hab. Jacek WIERZCHOWSKI, prof. UWM;

dr hab. Danuta ZIELIŃSKA.

 

Szczegóły na temat działalności Komisji Nauk Chemicznych i Fizycznych można znaleźć na stronie:

http://physics.uwb.edu.pl/wf/knchfoobpan/