Skład Komisji Nauk o Życiu kadencja 2023-2026

 

Przewodniczący Komisji:

Dr hab. Wiesław Wiczkowski, prof. IRZiBŻ, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 

Wiceprzewodnicząca Komisji i Przewodnicząca Sekcji Nauk Biologicznych:

prof. dr hab. Nina Smolińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Wiceprzewodniczący Komisji i Przewodniczący Sekcji Nauk Medycznych:

Dr hab. n. med. Piotr Zabielski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

 

Wiceprzewodniczący Komisji i Przewodniczący Sekcji Nauk o Żywności i Żywieniu:

Dr hab. Sylwester Czaplicki, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Sekretarz Komisji:

 

Dr Bartosz Fotschki, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 

Członkowie Sekcji Nauk Biologicznych: 

Dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Iwona Bogacka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Dr Joanna Bukowska, Instytut Rozzrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Prof. dr hab. n. med. Barbara Gawrońska-Kozak, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Prof. dr hab. Jan Jankowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Prof. dr hab. Tadeusz Kamiński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Dr Marta Kieżun, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Dr Marta Kopcewicz, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Dr hab. Magdalena Kowalik, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Dr Edyta Rytelewska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Dr hab. Mariola SłowińskaInstytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Dr hab. Anna Szóstek-Mioduchowska, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Prof. dr hab. Izabela Święcicka, Uniwersytet w Białymstoku

Dr Magdalena Weidner-Glunde, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Agata Żmijewska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 

Członkowie Sekcji Nauk Medycznych:

 

Dr hab. n. med. Michał Ciborowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dr n. farm. Anna Czajkowska-Kośnik, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dr hab. n. med. Andrzej Eljaszewicz, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

Prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Dr Paweł Sowa, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dr n. med. Marlena Tynecka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Prof. dr hab. Sławomir Wołczyński, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

Członkowie Sekcji Nauk o Żywności i Żywieniu:

Prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski, Członek Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku

Dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Dr hab. Adam Jurgoński, prof. IRZiBŻ PAN, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Prof. dr hab. Jerzy Juśkiewicz, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Prof. dr hab. Iwona Konopka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Dr hab. inż. Dorota Ogrodowska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Dr hab. Katarzyna Socha, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dr Małgorzata Starowicz, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Dr hab. inż. Małgorzata Tańska, Prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Dr hab. n. med. Anna Witkowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dr hab. Anna Zadernowska, Prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

 

 

Skład Komisji Nauk o Życiu kadencja 2019-2022

 

Przewodnicząca Komisji:

prof. dr hab. n. med. Barbara Gawrońska-Kozak, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Wiceprzewodnicząca Komisji i Przewodnicząca Sekcji Nauk Biologicznych

prof. dr hab. Nina Smolińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wiceprzewodniczący Komisji i Przewodniczący Sekcji Nauk Medycznych

Dr hab. n. med. Piotr Zabielski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

Wiceprzewodniczący Komisji i Przewodniczący Sekcji Nauk o Żywności i Żywieniu

Dr hab. Wiesław Wiczkowski, prof. IRZiBŻ PAN, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Wiceprzewodnicząca Sekcji Nauk Biologicznych

Dr hab. Magdalena Kowalik, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Wiceprzewodniczący Sekcji  Nauk Medycznych

Dr hab. n med. Andrzej Eliaszewicz, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

Wiceprzewodniczący Sekcji  Nauk o Żywności i Żywieniu

Dr hab. Sylwester Czaplicki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sekretarz Komisji:

Dr Joanna Bukowska, Instytut Rozzrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

 

Członkowie Sekcji Nauk Biologicznych: 

Dr hab. Iwona Grabowska, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Dr Magdalena Weidner-Glunde, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Prof. dr hab. Iwona Ciereszko, Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Izabela Święcicka, Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Prof. dr hab. Iwona Bogacka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Prof. dr hab. Tadeusz Kamiński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 

Członkowie Sekcji Nauk Medycznych:

Prof. dr hab. Marcin Moniuszko, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Prof. dr hab. Marek Konarzewski, Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Sławomir Wołczyński, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Prof. dr hab. Wojciech Miltyk, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Prof. dr hab. n. med. Monika Karczewska-Kupczewska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Prof. dr hab. d. med. Andrzej Rynkiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Dr hab. n. med. Agnieszka Błachnio-Zabielska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dr hab. n. med. Michał Ciborowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

Członkowie Sekcji Nauk o Żywności i Żywieniu:

Prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski, Członek Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku

Prof. dr hab. Jerzy Juśkiewicz, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Dr Małgorzata Starowicz, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Dr Bartosz Fotschki, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Dr hab. Anna Zadernowska, Prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Dr hab. inż. Małgorzata Tańska, Prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Dr hab. Katarzyna Socha, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dr hab. n. med. Anna Witkowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dr Edyta Adamska-Patruno, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dr hab. Adam Jurgoński, prof. IRZiBŻ PAN, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN