Komisja Nauk Humanistycznych w kadencji 2023-2026

 

W skład wybranego Prezydium Komisji wchodzą:

 

prof. dr hab. Zbigniew CHOJNOWSKI - Przewodniczący

prof. dr hab. Alina NARUSZEWICZ-DUCHLIŃSKA - Wiceprzewodnicząca

dr hab. Maciej KARCZEWSKI, prof. UwB - Wiceprzewodniczący

prof. dr hab. Halina PARAFIANOWICZ - członkini Prezydium

 

prof. dr hab. Antoni MIRONOWICZ - członek Prezydium

 

dr Bogdan RADZICKI - Sekretarz 

 

Członkami Komisji są:

 

prof. dr hab. Leonarda DACEWICZ

prof. dr hab. Ewa DUBAS-URWANOWICZ

dr hab. KRZYSZTOF FILIPOW, prof. UwB

prof. dr hab. Norbert KASPAREK

dr hab. Jacek KOWALEWSKI, prof. UWM

prof. dr hab. Jarosław Mariusz ŁAWSKI

ks. dr hab. Andrzej PRONIEWSKI, prof. UwB

 

 

Komisja Nauk Humanistycznych w kadencji 2019-2022

Skład osobowy Komisji został zatwierdzony 5 kwietnia 2019 r. podczas Posiedzenia Prezydium Oddziału.
18 kwietnia 2019 r. w Białymstoku odbyło się Zgromadzenie Ogólne KNH, podczas którego wiceprezes Oddziału prof. Marek Konarzewski wręczył członkom komisji powołania; następnie odbyło się spotkanie wyborcze.

 

W skład wybranego Prezydium Komisji wchodzą:

prof. dr hab. Halina PARAFIANOWICZ - przewodnicząca;

prof. dr hab. Zbigniew CHOJNOWSKI - wiceprzewodniczący;

ks. dr hab. Andrzej PRONIEWSKI, prof. UwB - wiceprzewodniczący;

dr Bogdan RADZICKI - sekretarz;

prof. dr hab. Antoni MIRONOWICZ - członek Prezydium;

ks. dr hab. Jacek PAWLIK, prof. UWM - członek Prezydium.

 

Członkami Komisji są:

prof. dr hab. Stanisław ACHREMCZYK;

prof. dr hab. Leonarda DACEWICZ;

prof. dr hab. Ewa DUBAS-URWANOWICZ;

dr hab. Maciej KARCZEWSKI;

prof. dr hab. Norbert KASPAREK;

prof. dr hab. Aleksander KIKLEWICZ;

dr hab. Jacek KOWALEWSKI;

prof. dr hab. Cezary KUKLO; 

ks. dr hab. Marek ŁAWRESZUK;

prof. dr hab. Jarosław Mariusz ŁAWSKI;

prof. dr hab. Antoni MIRONOWICZ;

dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM;

prof. dr hab. Michał WOJCIECHOWSKI

dr hab. Alina NARUSZEWICZ-DUCHLIŃSKA, prof. UWM

dr hab. KRZYSZTOF FILIPOW, prof. UwB

 

Komisja Nauk Humanistycznych w kadencji 2019-2022

Skład osobowy Komisji został zatwierdzony 5 kwietnia 2019 r. podczas Posiedzenia Prezydium Oddziału.
18 kwietnia 2019 r. w Białymstoku odbyło się Zgromadzenie Ogólne KNH, podczas którego wiceprezes Oddziału prof. Marek Konarzewski wręczył członkom komisji powołania; następnie odbyło się spotkanie wyborcze.

 

W skład wybranego Prezydium Komisji wchodzą:

prof. dr hab. Halina PARAFIANOWICZ - przewodnicząca;

prof. dr hab. Zbigniew CHOJNOWSKI - wiceprzewodniczący;

ks. dr hab. Andrzej PRONIEWSKI, prof. UwB - wiceprzewodniczący;

dr Bogdan RADZICKI - sekretarz;

prof. dr hab. Antoni MIRONOWICZ - członek Prezydium;

ks. dr hab. Jacek PAWLIK, prof. UWM - członek Prezydium.

 

Członkami Komisji są:

prof. dr hab. Stanisław ACHREMCZYK;

prof. dr hab. Leonarda DACEWICZ;

prof. dr hab. Ewa DUBAS-URWANOWICZ;

dr hab. Maciej KARCZEWSKI;

prof. dr hab. Norbert KASPAREK;

prof. dr hab. Aleksander KIKLEWICZ;

dr hab. Jacek KOWALEWSKI;

prof. dr hab. Cezary KUKLO; 

ks. dr hab. Marek ŁAWRESZUK;

prof. dr hab. Jarosław Mariusz ŁAWSKI;

prof. dr hab. Antoni MIRONOWICZ;

dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM;

prof. dr hab. Michał WOJCIECHOWSKI

dr hab. Alina NARUSZEWICZ-DUCHLIŃSKA, prof. UWM

dr hab. KRZYSZTOF FILIPOW, prof. UwB

 


Komisja Nauk Humanistycznych rozpoczęła działalność 6 listopada 2016 r.

W skład Komisji weszło 22 naukowców reprezentujących Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Uniwersytet w Białymstoku.

 

W skład wybranego Prezydium Komisji wchodzą:

prof. dr hab. Grzegorz BIAŁUŃSKI (+ 2018) – przewodniczący;

ks. prof. dr hab. Andrzej KOPICZKO – zastępca przewodniczącego;

prof. dr hab. Halina PARAFIANOWICZ – zastępca przewodniczącego;

dr Bogdan RADZICKI – sekretarz;

prof. dr hab. Zbigniew CHOJNOWSKI – członek Prezydium;

dr hab. Maciej KARCZEWSKI – członek Prezydium.

 

Członkami Komisji są:

prof. dr hab. Stanisław ACHREMCZYK;

prof. dr hab. Leonarda DACEWICZ;

prof. dr hab. Ewa DUBAS-URWANOWICZ;

prof. dr hab. Mieczysław JAGŁOWSKI;

prof. dr hab. Norbert KASPAREK;

prof. dr hab. Aleksander KIKLEWICZ;

prof. dr hab. W. Małgorzata KOWALSKA;

prof. dr hab. Cezary KUKLO; 

ks. dr hab. Marek ŁAWRESZUK;

prof. dr hab. Jarosław Mariusz ŁAWSKI;

prof. dr hab. Antoni MIRONOWICZ;

prof. dr hab. Bogusław NOWOWIEJSKI;

ks. dr hab. Jacek PAWLIK;

ks. dr hab. Andrzej PRONIEWSKI, prof. UwB;

dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM;

prof. dr hab. Michał WOJCIECHOWSKI.