Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, Ośrodek Badań Europy Środkowo - Wschodniej i Towarzystwo Naukowe "Pruthenia" serdecznie zapraszają na Konferencję naukową "Kompleksowa Ekspedycja Jaćwieska. Fenomen wielodyscyplinarnych badań nad Jaćwieżą", która odbędzie się w dniach 14-16 października 2021 roku w Hotelu Logos w Augustowie. 

 

Ryc 1 Podział plemienny średniowiecznych Prus