Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie w ramach Wszechnicy PAN, dotyczące psychosomatycznych zaburzeń odżywiania.

Naszymi gośćmi bedą:

- prof. dr hab. Krzysztof Nowak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), który wygłosi wykład pt. "Mózg a otyłość" oraz

- prof. dr hab. Dariusz Włodarek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), który zaprezentuje temat "Uwarunkowania i leczenie anoreksji"

Spotkanie odbędzie się 9. listopada o godz. 12.00 na platformie MS Teams, link do pobrania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abd8dc5abe6314fcdbdf8e2233d972f24%40thread.tacv2/1635415690974?context=%7b%22Tid%22%3a%22c09e1b13-b101-4ccc-9d9b-05118a718591%22%2c%22Oid%22%3a%223d9427a6-8e80-47b7-887a-726d4b6219e0%22%7d

weight loss 2036967 640