Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Wszechnicy PAN, dotyczące perspektyw zielonych miast.

Naszymi gośćmi będą prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski), który przedstawi aspekty przyrodnicze zagadnienia oraz dr inż. arch. Maciej Kłopotowski (Politechnika Białostocka), który nakreśli aspekty architektoniczne zielonych miast.

Spotkanie odbędzie się 16. listopada o godz. 12.00 na platformie MS Teams, link do pobrania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abd8dc5abe6314fcdbdf8e2233d972f24%40thread.tacv2/1635415751770?context=%7b%22Tid%22%3a%22c09e1b13-b101-4ccc-9d9b-05118a718591%22%2c%22Oid%22%3a%223d9427a6-8e80-47b7-887a-726d4b6219e0%22%7d

 

Łyna in Park Zamkowy Olsztyn