Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Wszechnicy PAN, dotyczące życia mrówek.

Naszymi gośćmi będą mgr Michał Michlewicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), który przedstawi temat „Nieznane życie mrówek” oraz dr hab. Sławomir Mitrus, prof. UO (Uniwersytet Opolski), który wygłosi wykład pt. „Mrowisko w żołędziu – czyli o badaniach wysmuklic”

Spotkanie odbędzie się 18. listopada o godz. 12.00 na platformie MS Teams, link do pobrania:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abd8dc5abe6314fcdbdf8e2233d972f24%40thread.tacv2/1635415793473?context=%7b%22Tid%22%3a%22c09e1b13-b101-4ccc-9d9b-05118a718591%22%2c%22Oid%22%3a%223d9427a6-8e80-47b7-887a-726d4b6219e0%22%7d

mrówki