Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 8. listopada 2021 roku odbyło się posiedzenie

Kapituły Nagrody Naukowej Oddziału
w składzie:

prof. dr hab. Andrzej Ciereszko

dr hab. Krzysztof Bryl, prof. UWM

prof. dr hab. Leonarda Dacewicz

prof. dr hab. Jan Kotwica

dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. UwB

prof. dr hab. Jerzy Wilkin

prof. dr hab. Sławomir Wołczyński

prof. dr hab. Adam Zięcik

 

decyzją Kapituły w roku 2021 

 

Laureatkami Nagrody zostały:

 

Nauki humanistyczne i społeczne:

prof. dr hab. Iwona Anna NDIAYE, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, za monografię

pt. "Pod maską Talii. O tożsamości poetyckiej Nadieżdy Teffi"

 

Nauki biologiczne, rolnicze i medyczne:

dr Sylwia JUDYCKA, Instytut Rozrodu i Badań Żywności PAN, za znaczące pogłębienie wiedzy z zakresu podstawowych i aplikacyjnych aspektów kriokonserwacji nasienia ryb.

Nauki ścisłe, techniczne i nauki o Ziemi:

 

dr hab. inż. Magdalena ZIELIŃSKA, Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie,  za wyjaśnienie wpływu niekonwencjonalnych metod obróbki oraz hybrydowych i kombinowanych metod odwadniania na kinetykę procesu oraz właściwości wysokouwodnionych materiałów biologicznych.

 

Ponadto Wyróżnienia otrzymały:

 

Nauki humanistyczne i społeczne:

prof. dr hab. Beata TARNOWSKA, Instytut Polonistyki i Logopedii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, za monografię pt. ,,Tel Awiw – Jerozolima. Literackie kreacje przestrzeni miejskiej.”

 

Nauki biologiczne, rolnicze i medyczne:

dr Anna Zuzanna SZÓSTEK – MIODUCHOWSKA, Instytut Rozrodu i Badań Żywności PAN, za pogłębienie wiedzy na temat roli mediatorów odpowiedzi zapalnej i kwasu lizofosfatydowego w rozwoju endometriosis u klaczy.

 

Laureatkom i Wyróżnionym serdecznie gratulujemy!