tło PLIK 2

 

Serdecznie zapraszamy na dwudniową popularno-naukową konferencję online pt. "O kształtowaniu się płci człowieka", której organizatorami są Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie (Komisja Nauk o Życiu), Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, a sponsorami Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. W pierwszym dniu konferencji, 7. października (piątek) odbędą się wykłady w zakresie biologicznych podstaw kształtowania się płci, a w drugim, 8. października (sobota) zaprezentowane będą wykłady o socjologicznych i psychologicznych aspektach kształtowania się płci. Wiecej szczegółowych informacji o programie konferencji i zapisach znajdą Państwo na stronie: 

https://knoz.pl/