Szanowni Państwo, chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że w dniu 7 listopada 2022 roku odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody Naukowej Oddziału w składzie: prof. dr hab. Andrzej Ciereszko, Prezes Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie, Przewodniczący Kapituły, prof. dr hab. Adam Zięcik, prof. dr hab. Jan Kotwica, prof. dr hab. Jerzy Wilkin, prof. dr hab. Leonarda Dacewicz, prof. dr hab. Sławomir Wołczyński, dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. UwB, dr hab. Krzysztof Bryl, prof. UWM

Decyzją Kapituły, na mocy Uchwały Prezydium Oddziału, przyznano trzy Nagrody i jedno wyróżnienie w VI Edycji naboru wniosków.

  • w kategorii nauki społeczne i humanistyczne:

Prof. dr hab. Jarosław Mariusz  Ławski, Wydział Filologiczny, Uniwersytet
w Białymstoku, za Przedstawienie nowej interpretacji utworów Juliusza Słowackiego
i zaproponowanie nowej metodologii badań nad wyobraźnią poetycką.

  • w kategorii nauki biologiczne, rolnicze i medyczne:

Dr hab. Agnieszka Wacławik, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
w Olsztynie, za Wykazanie molekularnych interakcji między sygnałem zarodkowym i jego mediatorami
a układem rodnym we wczesnej ciąży na modelu świni.

  • w kategorii nauki ścisłe, techniczne i nauki o Ziemi:

Prof. dr hab. Tomasz Brzeziński, Wydział Matematyki, Uniwersytet w Białymstoku, za cykl prac dotyczących „Badania struktury wiązarów i ich zastosowań w teorii pierścieni i klamerek”.

Przychylając się do rekomendacji Kapituły Nagrody Prezydium Oddziału postanawia przyznać również wyróżnienie, które otrzymuje:

  • Prof. dr hab. n. med. Barbara Gawrońska-Kozak, Instytut Rozrodu Zwierząt

i Badań Żywności PAN w Olsztynie za Wykazanie roli czynnika transkrypcyjnego FOXn1
i wyjaśnienie  mechanizmu jego działania w regeneracji urazów skórnych