profJerzyWilkin

 

Szanowni Państwo,

w ślad za Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

z dużym żalem chcielibyśmy Państwa poinformować, że w dniu 10 stycznia 2023 roku w wieku 75 lat odszedł

Prof. dr hab. dr h. c. mult. Jerzy Wilkin.


Był członkiem Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie,

wybitnym naukowcem, nauczycielem akademickim, twórczym badaczem, niekwestionowanym autorytetem, wspaniałym przyjacielem, niezwykłym człowiekiem.


Zajmował się ekonomią instytucjonalną, ekonomią polityczną i ekonomią sfery publicznej, był autorem ok. 400 publikacji naukowych dotyczących m.in. problematyki rozwoju wsi i rolnictwa, relacji między państwem a gospodarką, czy też metodologii ekonomii i filozofii nauki.


Zasłużony pracownik Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Inicjator powstania w Instytucie Zakładu Integracji Europejskiej, którego był wieloletnim Kierownikiem.


Przez wiele lat związany z Uniwersytetem Warszawskim, na którym pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych, dyrektora Ośrodka Studiów Amerykańskich, kierownika Katedry Ekonomii Politycznej. Wykładał m.in. na Uniwersytecie w Białymstoku (na którym kierował Zakładem Przedsiębiorczości) oraz w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie.


Członek rzeczywisty PAN, doktor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.


W uznaniu zasług w zakresie rozwoju ekonomiki rolnictwa oraz wkładu w działalność European Association of Agricultural Economists (EAAE), Profesor otrzymał tytuł EAAE Fellow, będący najważniejszym wyróżnieniem nadawanym przez to międzynarodowe stowarzyszenie. 

Za wybitne osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.


Żegnamy naszego Przyjaciela, zawsze pomocnego, otwartego i pełnego dobroci.