19 stycznia 2023 roku na Uniwersytecie w Białymstoku odbyło się posiedzenie Komisji Nauk Humanistycznych. Prof. dr hab. Halina Parafianowicz (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych) przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji w latach 2019-2022. Na zebraniu odbyły się wybory nowych władz Komisji na kadencję 2023-2026. Przewodniczącym został prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny), Wiceprzewodniczącymi prof. dr. hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny) oraz dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych). W skład nowego Prezydium Komisji weszli także prof. dr hab. Halina Parafianowicz (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych) oraz prof. dr hab. Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Teologii Prawosławnej). Funkcję Sekretarza Komisji otrzymał ponownie dr Bogdan Radzicki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny).

 Halinka

DSC 0291

DSC 0296

DSC 0300