9 marca 2023 roku w siedzibie Oddziału PAN, przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie odbyło się posiedzenie Komisji Nauk o Życiu. Prof. dr hab. n. med. Barabara Gawrońska-Kozak (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie) przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji w latach 2020-2022. Na zebraniu odbyły się wybory nowych władz Komisji na kadencję 2023-2026. Przewodniczącym Komisji został dr hab. Wiesław Wiczkowski, prof. IRZiBŻ (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie), Wiceprzewodniczącą Komisji i Przewodniczącą Sekcji Nauk Biologicznych prof. dr hab. Nina Smolińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Wiceprzewodniczącym Komisji i Przewodniczącym Sekcji Nauk Medycznych dr hab. Piotr Zabielski (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku), Wiceprzewodniczącym Komisji i Przewodniczącym Sekcji Nauk o Żywności i Żywieniu dr hab. Sylwester Czaplicki, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Sekretarzem Komisji dr Bartosz Fotschki (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie). 

KNOŻ