7 marca 2023 roku na Uniwersytecie w Białymstoku odbyło się posiedzenie Komisji Nauk Chemicznych i Fizycznych. Prof. dr hab. Joanna Karpińska (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Chemii) przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji w latach 2019-2022. Na zebraniu odbyły się wybory nowych władz Komisji na kadencję 2023-2026. Przewodniczącą została prof. dr hab. Agnieszka Wilczewska (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Chemii), Wiceprzewodniczącymi prof. dr. hab. Andrzej Maziewski (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki) oraz dr hab. Janina Piekutin (Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku). W skład nowego Prezydium Komisji weszli także prof. dr hab. Danuta Kruk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk o Żywności), oraz dr hab. Ryszard Gieniusz, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku, Wydzial Fizyki). Funkcję Sekretarza Komisji otrzymała ponownie prof. dr hab. Marta Płońska-Brzezińska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny).