Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że podczas 26. sesji Zgromadzenia Członków Oddziału, w dniu 23. czerwca 2023 roku podjęto Uchwałę nr 2/2023 w sprawie podwyższenia Nagrody Naukowej Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie z kwoty 3 600,00 do 5 000,00.