Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że 5 października 2023 roku odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony i Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi. Na zebraniu odbyły się wybory nowych władz Komisji na kadencję 2023-2026. Przewodniczącym Komisji został dr inż. Andrzej Kapusta (Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza), Wiceprzewodniczącym dr hab. Jakub Borkowski, prof. UWM (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski). W skład Prezydium Komisji wszedł również prof. dr hab. Andrzej Górniak (Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku), a funkcję Sekretarza Komisji otrzymał ponownie dr hab. Dariusz Kubiak, prof. UWM (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski).