Zachęcamy do pobrania pliku:

Plakat promujący Wszechnicę 2023

 

14.11.2023, godz. 13.00, https://bitly.ws/XAob

Dwugłos o biologii i hodowli sandacza z perspektywy XXI wieku:

1. „Sandacz – ekologia i gospodarowanie

Dr Andrzej Kapusta, Zakład Ichtiologii, Hydrobiologii i Ekologii Wód, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

2. „Udomowienie sandacza – sposób na efektywną hodowlę pożądanej ryby

Dr hab. Daniel Żarski, Zakład Biologii Gamet i Zarodka, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

 

21.11.2023, godz. 13.00, https://bitly.ws/XAoz

Dwugłos o postępie w leczeniu zaburzeń słuchu:

1. „Współczesne możliwości leczenia i rehabilitacji zaburzeń słuchu”

Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

2. „Współczesne możliwości wczesnego wykrywania i diagnostyki zaburzeń słuchu”

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Krzysztof Kochanek, Instytut Fizjologii i Patologii słuchu
w Warszawie

28.11.2023, godz. 13.00, https://bitly.ws/XAoG

 

Dwugłos o produkcji pieczywa i jego wartości żywieniowej:

1. „Produkcja pieczywa – tradycja i nowoczesność

Prof. dr hab. inż. Katarzyna M. Majewska, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2. "Chleb marzeń - wczoraj, dzisiaj, jutro"

Dr inż. Krzysztof Dziedzic, Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego (Pracownia Chemii i Technologii Zbóż), Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

 

06.12.2023, godz. 13.00, https://bitly.ws/XAoV

Dwugłos o diagnostyce chorób przenoszonych przez kleszcze - teraźniejszość i przyszłość:

1. „Jak diagnozujemy choroby przenoszone przez kleszcze”

Prof. dr hab. Joanna Zajkowska, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. 

2. „Metody multiomiczne w diagnostyce chorób przenoszonych przez kleszcze”

Prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku