Spotkanie przedstawicieli nauki

z osobami z badawczych i przemysłowych laboratoriów chemicznych

 

 

W dniach 24-26 września w Białymstoku odbyło się Konwersatorium Spektrometrii Atomowej (KOSAT). W 3-dniowych obradach KOSAT wzięli udział przedstawiciele z 14 wyższych uczelni, 7 instytutów naukowo-badawczych, 6 jednostek związanych z badaniem środowiska i żywności, 5 przedsiębiorstw i 11 firm – przedstawicieli producentów aparatury spektralnej, łącznie 121 osób.

 

Organizowane przez Uniwersytet w Białymstoku Konwersatorium jest kontynuacją cyklicznych (organizowanych co 2 lata) spotkań analityków zajmujących się analizą spektralną, które wcześniej odbywały się w Ustroniu/ k. Wisły. Po raz pierwszy organizatorem konferencji był Zakład Chemii Analitycznej Instytutu Chemii UwB, a partnerował mu Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku poprzez zaangażowanie członków Komisji Nauk Chemicznych i Fizycznych.

Konwersatorium Spektrometrii Atomowej obejmowało zagadnienia związane z najnowszymi osiągnięciami w zakresie absorpcyjnej i emisyjnej spektrometrii atomowej oraz spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej wraz z ich zastosowaniami. Po raz drugi do tematyki obrad włączono zagadnienia dotyczące techniki rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej. W trakcie konferencji przedstawione zostały również metody przygotowania próbek środowiskowych, biologicznych i żywności do analizy oraz sposoby eliminacji interferencji występujących podczas takich analiz. Zaproszeni naukowcy omawiali problemy związane z koniecznością zapewnienia jakości wyników analitycznych oraz przedstawiania nowych rozwiązań konstrukcyjnych w aparaturze pomiarowej.

 

DSC 1648 DSC 1902

 

 

Tematyka wystąpień obejmowała zastosowanie metod spektrometrycznych w badaniach antydopingowych, w medycynie, farmacji, ochronie zabytków i przemyśle, zagadnienia dotyczące analizy specjacyjnej i metalomiki oraz nowych rozwiązań konstrukcyjnych w aparaturze pomiarowej. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące ablacji laserowej, analizy pojedynczych cząstek (single particles) w ICP MS, metod korekcji w AAS, wzorców wewnętrznych w XRF oraz różnych sposobów przygotowania próbek do analizy (chromatografia, mikroekstrakcja, ekstrakcja do fazy stałej na nowoczesnych sorbentach, mineralizacja).

Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania 12 wykładów oraz 30 komunikatów, w tym 8 komunikatów w Sesji Młodych Spektroskopistów i 7 komunikatów firmowych dotyczących najnowszych rozwiązań w dziedzinie aparatury spektralnej. Zaprezentowano również 24 plakaty w sesji plakatowej.

Podczas Konwersatorium nagrodzono autorów 2 najlepszych prezentacji w Sesji Młodych Spektroskopistów: nagrodę otrzymała mgr Laura Trzonkowska z Uniwersytetu w Białymstoku, natomiast wyróżnienie otrzymała mgr Magdalena Bartosiak z Politechniki Warszawskiej. W sesji plakatowej nagrodę za plakat otrzymała dr Eliza Kurek, natomiast wyróżnienie mgr Andrzej Gawor, oboje z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

DSC 0060 DSC 1928

 

Najważniejszym wydarzeniem Konwersatorium była specjalna sesja naukowa, podczas której odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. dr Jerzego Fijałkowskiego przyznanej naukowcom o szczególnych zasługach dla rozwoju analizy spektralnej w Polsce oraz wygłoszone zostały wykłady laureatów. W tym roku nagrodę otrzymała dr Emilia Vassilieva-Veleva z International Atomic Energy Agency, Environment Laboratories in Monaco (za wybitne osiągnięcia w zakresie spektrometrii atomowej i spektrometrii mass oraz za znaczący wkład w rozwój metodologii rozcieńczeń izotopowych w badaniach izotopów stabilnych oraz certyfikacji materiałów odniesienia do badań środowiskowych) oraz prof. dr hab. Henryk Matusiewicz z Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (za wybitne osiągnięcia w zakresie analizy spektralnej oraz znaczący wkład w rozwój badań poświęconych metodom przygotowania próbek i metodologii analizy śladowej).

Zaletą konferencji była możliwość spotkania przedstawicieli nauki z osobami z badawczych i przemysłowych laboratoriów chemicznych, co umożliwiło dyskusję na temat rzeczywistych problemów występujących podczas pracy w laboratoriach. Efektem spotkania było nawiązanie kontaktów, co może zaowocować współpracą krajową oraz przygraniczną w zakresie realizacji projektów. Konferencja była też okazją do wymiany doświadczeń oraz podjęcia współpracy nad określonymi celami badawczymi.


 

 

Z nauką do ludzi

 

Noc Naukowców FUSION NIGHT odbyła się w Olsztynie 28 września br. już po raz piąty!

W korelacji do wydarzenia europejskiego organizowanego rokrocznie w ostatni piątek września – wraz z badaczami z IRZiBŻ promowaliśmy naukę, odkrycia i osiągnięcia badawcze w miejscu tym razem nieoczywistym – w pasażach Galerii Warmińskiej. Oddział PAN w Olsztynie w Białymstoku był partnerem przedsięwzięcia trzeci rok z rzędu.

 

DSC00798 DSC00876
DSC00883 DSC00959

 

Wraz z naukowcami niestrudzenie przez ponad 10 godzin pomagaliśmy odwiedzającym nas uczestnikom samodzielnie „dotknąć” frapujących zagadnień naukowych. Badacze oddali w ręce dzieci, młodzieży i dorosłych poważny sprzęt laboratoryjny, by wraz z nimi móc dzielić się radością płynącą ze zdobywania wiedzy, doświadczania, stawiania pytań i znajdowania odpowiedzi.

 

DSC00969 DSC00788

 

 

Pokazy, warsztaty i interaktywne eksperymenty pozwoliły małym i dużym gościom Nocy Naukowców zrozumieć, jakie procesy biologiczno-chemiczne zachodzą wciąż wokół nas, m.in. jak fermentują produkty spożywcze, gdzie znaleźć przeciwutleniacze i na czym polega ich rola w organizmie, jak wygląda pod mikroskopem wędrówka leukocytów do miejsca infekcji, dlaczego i jak należy myć ręce. Oprócz tego zbudować można było samodzielnie żelkowy model DNA, wykonać pluszowe bakterie i zabrać je do domu, własnoręcznie zrobić kosmetyk, sprawdzając przy tym, czym są liofilizaty, a także popracować chwilę w kryminalistycznym laboratorium daktyloskopowym, badając odciski palców.

 

DSC00918 DSC00920

 

Dzięki zaproszonym naukowcom z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN można było zgłębić temat odkrycia fal grawitacyjnych, zaś pokazy Centrum Nauki Kopernik uzmysławiały, że fizyka otacza nas wszędzie. Uczestnicy doświadczyli, że dźwięk jest falą, dowiedzieli się, jak działa grawitacja i ciśnienie, uzmysłowili sobie, jak cienka jest powłoka atmosfery otaczająca nasz glob.

Partnerzy Nocy Naukowców: Bank Żywności w Olsztynie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, EIT Food, Instytut Rybactwa Śródlądowego, Nadleśnictwo Olsztynek również zadbali o to, aby każdy, kto przybył do Galerii Warmińskiej tego dnia, dzięki oryginalnie spędzonemu czasowi, nie mógł się nudzić w to piątkowe popołudnie!

 

Więcej inforamcji można znaleźć:

http://pan.olsztyn.pl/2018/10/noc-naukowcow-fusion-night-2018-foto/


 

 

Tam, gdzie można zaspokoić głód wiedzy...

 

16. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki za nami!

Cykliczna impreza popularyzująca naukę zorganizowana została pod koniec września br. przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie. Po raz pierwszy w przygotowaniu atrakcji współuczestniczył Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku.

Przygotowane wraz naukowcami z IRZiBŻ PAN warsztaty nosiły tytuł „Dieta pod lupą” i przynależały do bloku tematycznego „Odkryj Przyrodę”.

 

DSC00665 DSC00678

 

26 września (jeden z trzech dni trwającej w olsztyńskim Kortowie imprezy) młodzież szkolna tłumnie napłynęła do gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej, gdzie umiejscowione zostały przygotowane przez Oddział pokazy i warsztaty. Ich interaktywna forma zachęcała dzieci do udziału w zgłębianiu zagadek wiedzy.

Podróż w świat wiedzy można było rozpocząć przy stoisku zajmującym się analizą sensoryczną żywności, gdzie poprzez dotyk, smak, węch i wzrok należało rozpoznać ukryte w „skrzyni zgaduli” elementy o różnej teksturze.

 

DSC00670 DSC00679

 

W kolejnej propozycji warsztatowej odnoszącej się do zdrowego trybu życia uczestnicy mogli samodzielnie ćwiczyć konstruowanie nowej piramidy żywieniowej, w której aktywność fizyczna zyskała miejsce podstawy, a na coraz wyższych poziomach umieszczane były prawdziwe produkty spożywcze.

Za pomocą przygotowanych w skali 1:1 pluszowych modeli organów uczestniczących w trawieniu uczestnicy mieli okazję przekonać się, m.in. jak długie jest jelito, sprawdzić, czy mózg potrzebny jest nam do trawienia czy znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego żołądek nie trawi sam siebie?

Młodzież mogła zaznajomić się z pojęciem mikrobioty – oznaczającego ogół mikroorganizmów bytujących w przewodzie pokarmowym człowieka (zasiedlających najliczniej jelito grube) i poznać jej rolę. Bakterie uczestniczące w trawieniu można było obejrzeć pod używanym na co dzień w laboratorium IRZiBŻ wysokiej mocy mikroskopem, badając własnoręcznie wykonany na płytce preparat.

DSC00685

 

Dla młodszych uczestników zaproponowaliśmy kurs dotyczący najczęściej spotykanych w żywności bakterii, zarówno tych „złych”, jak i tych „dobrych”, które napotkać można w żywności (w jajach, serach, jogurtach, drożdżowym cieście). Skonstruowane własnoręcznie na szalkach Periego modele wykonane z miękkich kulek, drucików i włóczki najmłodsi odkrywcy wiedzy mogli zabrać ze sobą do domów.

Dziękujemy uczniom szkół i pedagogom za liczne przybycie i aktywność. Opuszczając gościnne progi Uniwersytetu mówimy wraz z naukowcami „Do zobaczenia za rok!”


 

Gorąca dyskusja wokół tematu gospodarki rybackiej

 

W dniu 26 września 2018 r. sala konferencyjna Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie stała się miejscem spotkania członków Komisji Ochrony i Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi, działającej przy Oddziale PAN w Olsztynie i w Białymstoku.

Spotkanie miało dwie części. Pierwsza z nich - o charakterze seminaryjnym - odbyła się z udziałem licznie zaproszonych gości, w tym pani Sylwii Jaskulskiej, członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pani Anny Hornatkiewicz-Żbik, reprezentującej Biuro ds. Rybactwa Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego, Prezesa Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego oraz członków Polskiego Towarzystwa Rybackiego.

 

DSC00547  DSC00560 
 DSC00555 DSC00576

 

W trakcie tej części można było wysłuchać 5 referatów:

1)  dr. inż. Tomasza K. Czarkowskiego (IRŚ Olsztyn) „Potencjał wód śródlądowych Warmii, Mazur i Podlasia. Rybactwo śródlądowe wspólnym obszarem działań wędkarzy, rekreacji, agroturystyki i rybaków – aktualne zagadnienia i konflikty”;

2) mgr. inż. Marka Olszewskiego (z-ca komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej Olsztyn) „Bezpieczeństwo wód, kłusownictwo i ochrona rezerwatów regionu Warmii i Mazur w świetle faktów i działań PSR w Olsztyn (2016-2017)”;

3) prof. dr. hab. inż. Janusza Guziura (emerytowany profesor UWM Olsztyn) „Akwakultura w krainie 1000+1 jezior Warmii i Mazur: proekologiczne walory stawów”;

4) dr. hab. Małgorzaty WOŹNIAK, prof. UWM (UWM Olsztyn) „Znaczenie ryb i akwakultury w diecie człowieka i w środowisku”;

5) prof. dr. hab. Romana Kujawy (UWM Olsztyn) „Ograniczenia rozwoju gospodarki rybackiej w warunkach nasilonej presji kłusowniczej, hydrotechniki oraz czynników środowiskowych”.

Po wystąpieniach prelegentów odbyła się dyskusja z udziałem członków Komisji oraz słuchaczy.

 

 

DSC00651  DSC00652 
DSC00650 DSC00659

 

 

W ramach drugiej części posiedzenia członkowie KOiZZP udali się w teren. Celem wyjazdu było zwiedzanie Gospodarstwa Rybackiego w Swaderkach k/Olsztynka. Pod przewodnictwem prezesa GR „Szwaderki”, mgr. Inż. Mirosława Tymoszczuka, członkowie Komisji oglądali zagospodarowanie stawów i rozmawiali o problemach związanych z hodowlą ryb.

 


 

 

Rozważania nad problemami związanymi z regionalnością

w kontekście obchodów 100-lecia Odrodzenia Państwa Polskiego

 

Badania regionalistyczne ukazane w szerokim kontekście interdyscyplinarności nauk humanistycznych były tematyką konferencji, która odbyła się w dniach 13-14 września w Ełku. Organizatorem przedsięwzięcia była Komisja Nauk Humanistycznych przy Oddziale PAN w Olsztynie i w Białymstoku oraz Muzeum Historyczne w Ełku.

 

 DSC0190    DSC0204
 IMG 4695  IMG 4692
 IMG 4700  IMG 4708

 

Prezentacje wyników badań zostały zgrupowane w czterech sesjach tematycznych:

1. Regionalizm w kontekście odzyskania niepodległości.

2. Problemy inter- i transdyscyplinarnych badań regionalnych.

3. Wokół tożsamości regionalnych.

4. Podlasie oraz Warmia i Mazury w dyskursach lokalnych.

 

DSC00512  DSC00515 
DSC00519  IMG 4683 

 

W ramach sesji zostało zaprezentowanych łącznie 27 referatów, dotyczących m.in. spraw metodycznych i definiowania regionalizmu, regionów, pogranicza, zróżnicowania kulturowego, najnowszych wyników badań na temat historii i aktualnego rozwoju regionów Warmii, Mazur i Podlasia, zjawisk i procesów historycznych, językowych, kulturowych, społecznych,ujętych z perspektywy humanistycznej i wieloaspektowo pojętego regionalizmu.

 

DSC00541  IMG 4719 
 DSC0233  IMG 4681 

 

 Choć tematyka – poza kwestiami metodologicznymi – dotyczyła głównie zróżnicowania regionalnego Polski północno-wschodniej, organizatorzy zaprosili do udziału prelegentów, którzy wykazali ścisłe związki i powiązania problematyczne Warmii, Mazur i Podlasia z innymi regionami, a nawet krajami i narodami ościennymi.

 

IMG 4684  IMG 4703 

 

Konferencja miała ogólnopolski charakter, co stanowiło doskonałą formę upowszechniania i promocji działalności Polskiej Akademii Nauk w północno-wschodniej Polsce. Do podjęcia refleksji, zarówno metodologicznej, jak i zorientowanej na konkretne zagadnienia badawcze, zostali zaproszeni naukowcy reprezentujący różne dziedziny wiedzy: historycy, archeologowie, filolodzy, filozofowie, językoznawcy, literaturoznawcy, religioznawcy, socjologowie i teologowie. Wśród referentów byli naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu w Białymstoku oraz wybitni specjaliści z innych ośrodków naukowo-badawczych z całego kraju, m.in. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W 2019 roku planowana jest publikacja materiałów pokonferencyjnych.

 

W organizację konferencji zaangażowane zostały również organy samorządowe – Urząd Miasta w Ełku (Prezydent i Przewodniczący Rady Miasta), zaś uczelnie wyższe z regionu – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Uniwersytet w Białymstoku były partnerami przedsięwzięcia.

 

 DSC0216   DSC0223 

 

Zapowiedzi i relacje z wydarzenia można znaleźć:

https://ro.com.pl/konteksty-regionalnosci-w-elku-regionalizm-jest-wartoscia-zarowno-patriotyczna-jak-i-praktyczna/01411157

https://radio5.com.pl/kalendarium/elk-konteksty-regionalnosci-badania-inter-i-transdyscyplinarne/ https://radio5.com.pl/regionalizm-w-ujeciu-interdyscyplinarnym/img_1391-2/

http://elk.wm.pl/532752,Konferencja-regionalna-elita-naukowcow-zawita-do-Elku.html

https://olsztyn.tvp.pl/38985034/13918-godz-1830 (16.26’)

 


 

Podkategorie

Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku oraz Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN uprzejmie zapraszają do zwiedzania wystawy:

 


 

7 lipca 2020 roku w siedzibie Oddziału przy ul. Partyzantów 87 odbyła się 12. sesja Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku. Posiedzenie zainicjowało zwiedzanie z przewodnikiem, Panem mgr. Tadeuszem Baryła (pracownikiem merytorycznym Instytutu Północnego w Olsztynie) wystawy „Dom Polski 100 lat”. Następnie Prezes Oddziału, prof. Andrzej Ciereszko przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału od 1 kwietnia 2020 r. W dalszej kolejności prof. Barbara Gawrońska-Kozak (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN) przedstawiła wstępne informacje na temat reaktywacji Komisji Nauk o Życiu, a prof. Jakub Borkowski (Przewodniczący Komisji, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM) zapoznał członków Oddziału z bieżącymi sprawami działalności Komisji Ochrony i Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi. Następnie dyskutowano i głosowano nad zmianą w statucie Oddziału dotyczącą zmniejszenia kworum Zgromadzenia Ogólnego do 1/3 liczby członków (zmiana została przegłosowana większością głosów). Po głosowaniu prof. Romuald Zabielski przedstawił członkom propozycje reformy PAN, a prof. Włodzimierz Bednarski poruszył sprawy dotyczące organizacji i zakresu tematycznego tegorocznej edycji Wszechnicy PAN.

Od lewej: prof. Andrzej Ciereszko, prof. Jan Kotwica, prof. Tadeusz Krzymowski, prof. Włodzimierz Bednarski, prof. Adam Zięcik, prof. Jakub Borkowski, prof. Barbara Gawrońska-Kozak, dr Jerzy Kiełbik, mgr Tadeusz Baryła, prof. Mariusz Piskuła, prof. Romuald Zabielski