Uliczne odkrywanie tajemnic nauki

 

Kilkudziesięciu naukowców z 11 różnych instytutów badawczych Polskiej Akademii Nauk dzieliło się z mieszkańcami Olsztyna pasją do różnych dziedzin wiedzy w trakcie  Pikniku Naukowego "Nauka też Sztuka!", który odbył się w sobotnie popołudnie 23 czerwca br. w godz. od 12.00 do 16.00 na Starym Mieście. Tę imprezę popularyzujacą naukę współorganizował Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku.

 

DSC00364 DSC00492
DSC00483 DSC00490
DSC00467 DSC00475

 

Głównym organizatorem Pikniku był Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, a na jego zaproszenie przedsięwzięcie wspomogła kadra naukowa z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie, Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN w Warszawie, Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Mikołajkach , Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie, Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie.

 

 

DSC00404 DSC00436

 

Uczestnicy Pikniku mogli w formie interaktywnej zabawy stworzyć molekularne perły, zbudować neurony, odtworzyć w pluszowym modelu groźne bakterie, a poza tym obejrzeć sztuczne serce, poznać sekrety wykopalisk archeologicznych, sprawdzić, jakie magiczne właściwości mają ciecze nienewtonowskie, zaś w rozmowie z naukowcami dowiedzieć się o promieniowaniu kosmicznym czy zajrzeć też w głąb naszych jezior i pod mikroskopem obserwować żyjący w nich zooplankton.

 

DSC00434 DSC00384 DSC00452

 

To była już czwarta  edycja Pikniku. Popularnonaukowe pokazy, warsztaty, eksperymenty i konkursy były świetnym sposobem, by od kuchni przyjrzeć się pracy badaczy i zrozumieć zjawiska, które towarzyszą nam w codziennym życiu.

 

Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedziami i relacjami z wydarzenia:

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C29919%2Colsztyn-23-czerwca-naukowy-piknik-rodzinny-nauka-tez-sztuka.html

https://www.youtube.com/watch?v=sDNCBjPvTqA

http://pan.olsztyn.pl/2018/06/rodzinny-piknik-polskiej-akademii-nauk-nauka-tez-sztuka-2/

http://www.mok.olsztyn.pl/kalendarium/piknik-nauka-tez-sztuka/

http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/7,48726,23586453,naukowe-eksperymenty-na-starowce-zdjecia.html

https://www.olsztyn24.com/news/32194-piknikowo-o-nauce.html

http://olsztyn.wm.pl/108455-521101,Nauka-tez-sztuka,2951625.html

http://olsztyn.tvp.pl/37776997/23618-godz-1830

https://ro.com.pl/mali-naukowcy-doskonalili-swoje-umiejetnosci-na-olsztynskiej-starowce/01400619

http://pan.olsztyn.pl/2018/06/piknik-polskiej-akademii-nauk-nauka-tez-sztuka-relacja/


 

 

O nanomateriałach, materiałach funkcjonalnych, nadprzewodnikach

i nie tylko...

 

Naukowcy z polskich ośrodków rozwijających spektroskopię mössbauerowską spotkali się w dniach 17-20 czerwca br. w Goniądzu na czterodniowym seminarium. Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku partnerował w organizacji tej konferencji Wydziałowi Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku.

 

DSC 9767 DSC 9536

fot. Wydział Fizyki UwB

 

Podczas konferencji odbyło się 8 sesji, dwie z nich uświetniły wystąpienia gości z zagranicy - prof. Yana Garcii (Institute of Condensed Matter and Nanosciences, Université Catholique de Louvain) i prof. Georgesa Dénès (Laboratory of Solid State Chemistry and Mössbauer spectroscopy, Concordia University, Montreal, Canada). Badacze prezentowali wyniki badań dotyczące m.in. zastosowania spektroskopii mössbauerowskiej w ochronie środowiska, medycynie, geologii oraz rozwoju techniki eksperymentalnej i teorii w spektroskopii mössbauerowskiej.

 

DSC 9556 DSC 9746

fot. Wydział Fizyki UwB

 

Konferencja była miejscem krytycznej dyskusji, nawiązywania współpracy oraz dzielenia się informacjami merytorycznymi. Ważnym elementem organizowanej konferencji była sesja plakatowa, podczas której odbywały się naukowe dyskusje kuluarowe.

Podczas konferencji zainaugurowano działalność utworzonego i zarejestrowanego w tym roku Polskiego Towarzystwa Spektroskopii Mössbauerowskiej.


O sukcesach i porażkach Rzeczpospolitej XVII i XVIII wieku

 

Trzynasta z cyklu konferencja "Między Barokiem a Oświeceniem", która odbyła się w dniach 7-8 czerwca w Rynie, po raz pierwszy była organizowana ze wsparciem Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku.   

Znane w historiografii wątki prawne, społeczne, kulturalne czy wojskowe epoki saskiej i stanisławowskiej analizowane były pod kątem poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jak doszło do utraty przez Polskę państwowości. Kontekstem dla tak przyjętej perspektywy badawczej stała się przypadająca w 2018 r. rocznica stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Stąd podtytuł konferencji brzmiał "Nasze zwycięstwa i nasze klęski".

Konferencja miała charakter ogólnopolski i interdyscyplinarny, dokonano na niej 17 odczytów zgrupowanych w 4 sesjach zakończonych dyskusją.

 

34789614 1220977408032724 2610142460042543104 o 34810097 1220976481366150 4158320454756466688 o

fot. OBN

Przedsięwzięcie stało się płaszczyzną integracji środowiska historyków nie tylko z ośrodków badawczych regionu, ale i kraju. Prelekcje wygłosili przedstawiciele jednostek badawczych z terenu działalności Oddziału (Ośrodek Badań Naukowych w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) oraz zaproszeni wykładowcy z innych polskich uczelni (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie).

We prace Komitetu Organizacyjnego zaangażowani byli członkowie Komisji Nauk Humanistycznych – prof. S. Achremczyk i prof. G. Białuński. Przedsięwzięcie wpisało się w zadania statutowe Oddziału – wspieranie działalności jednostek naukowych w regionie, upowszechnianie nauki w regionie, współpraca z jednostkami badawczymi.


Białystok po raz kolejny stał się miejscem zebrania członków Komisji Nauk Chemicznych i Fizycznych. W ramach zorganizowanego spotkania naukowcy najpierw uczestniczyli w czterech otwartych wykładach, będących częścią odbywajacej się w Instytucie Chemii UwB jubileuszowej konferencji "Łączy nas chemia".

 

Po przerwie członkowie KNChiF wraz z zaproszonymi gośćmi – prof. dr. hab. Markiem Konarzewskim (wiceprezesem Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku ) oraz prof. dr hab. Izabelą Święcicką (prorektor ds. nauki Uniwersytetu w Białymstoku, członkinią Prezydium Komisji Nauk o Życiu przy Oddziale PAN) – wysłuchali wykładu „Perspektywy rozwoju nauki w mniejszych ośrodkach akademickich w kontekście ustawy 2.0” prezentowanego przez prof. dr. hab. Jan L. Cieślińskiego z Wydziału Fizyki UwB.

 

W zamkniętej części posiedzenia prowadzonej przez przewodniczącego Komisji − prof. dr. hab. Andrzeja Maziewskiego – członkowie dokonali sprawozdań z przygotowanych zadań w ramach działalności upowszechniającej naukę, w których uczestniczyli (II Konferencja Nauczycieli Fizyki, Marcowe Spotkania z Nauką, wystawa "Pod przewodnią gwiazdą nauki. W stulecie śmierci Mariana Smoluchowskiego”) oraz przekazali informacje o planowanych w kolejnych miesiącach (Ogólnopolskie Seminarium Spektrometrii Mössbauerowskiej, Konwersatorium Spektrometrii Atomowej). Przewodniczący w dalszej części posiedzenia omówił plan dalszych działań Komisji Nauk Chemicznych i Fizycznych, zachęcał do promowania otwartych wykładów naukowych i popularnonaukowych na stronie internetowej KNChiF, zachęcał do publikacji w periodyku Oddziału „PANorama”, przedstawił procedury związane z końcem kadencji Komisji i wyborami Prezydium na następny okres działalności KNChiF.

 


 

Naukowcy ponownie spokali się w ramach posiedzenia naukowego Komisji Nauk Humanistycznych. W piątek 18 maja br. obradowali w Białymstoku.

Gospodarzem posiedzenia był Uniwerystet w Białymstoku, dlatego też spotkanie otworzył Rektor tej uczelni, prof. Robert W. Ciborowski.

W pierwszej części wygłoszone zostały 4 referaty przygotowane przez członków Komisji z Olsztyna. Choć tematyka kazdego z nich prezentowała odmienne zagadnienia, każdy stał się przyczynkiem do zadawania pytań i dyskusji członków KNH. Autorem ostatniego wystąpienia był zaproszony gość - dr hab. Jacek Kowalewski, który poruszył problem innowacyjności w naukach humanistycznych. 

W drugiej części posiedzenia członkowie KNH omawiali postęp prac w związku z przygotowywaną na wrzesień konferencją "Konteksty regionalności".

 

DSC00341 DSC00342
DSC00345 DSC00347

fot. archiwum Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku


Podkategorie

Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku oraz Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN uprzejmie zapraszają do zwiedzania wystawy:

 


 

7 lipca 2020 roku w siedzibie Oddziału przy ul. Partyzantów 87 odbyła się 12. sesja Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku. Posiedzenie zainicjowało zwiedzanie z przewodnikiem, Panem mgr. Tadeuszem Baryła (pracownikiem merytorycznym Instytutu Północnego w Olsztynie) wystawy „Dom Polski 100 lat”. Następnie Prezes Oddziału, prof. Andrzej Ciereszko przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału od 1 kwietnia 2020 r. W dalszej kolejności prof. Barbara Gawrońska-Kozak (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN) przedstawiła wstępne informacje na temat reaktywacji Komisji Nauk o Życiu, a prof. Jakub Borkowski (Przewodniczący Komisji, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM) zapoznał członków Oddziału z bieżącymi sprawami działalności Komisji Ochrony i Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi. Następnie dyskutowano i głosowano nad zmianą w statucie Oddziału dotyczącą zmniejszenia kworum Zgromadzenia Ogólnego do 1/3 liczby członków (zmiana została przegłosowana większością głosów). Po głosowaniu prof. Romuald Zabielski przedstawił członkom propozycje reformy PAN, a prof. Włodzimierz Bednarski poruszył sprawy dotyczące organizacji i zakresu tematycznego tegorocznej edycji Wszechnicy PAN.

Od lewej: prof. Andrzej Ciereszko, prof. Jan Kotwica, prof. Tadeusz Krzymowski, prof. Włodzimierz Bednarski, prof. Adam Zięcik, prof. Jakub Borkowski, prof. Barbara Gawrońska-Kozak, dr Jerzy Kiełbik, mgr Tadeusz Baryła, prof. Mariusz Piskuła, prof. Romuald Zabielski