Badania populacyjne

tematem międzynarodowej konferencji

 

W stolicy województwa podlaskiego w dniach 13-14 kwietnia 2018 r.  odbyła się konferencja “Towards Comprehensive Population Studies – Bialystok PLUS”.

Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku współorganizował to przedsięwzięcie razem z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Partnerami konferencji były też dwie inne podlaskie uczelnie – Uniwersytet w Białymstoku i Politechnika Białostocka. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia, Prezydenta Miasta Białegostoku i Województwa Podlaskiego.

W trakcie dwudniowych, odbywających się w Pałacu Branickich, spotkań omawiano kwestie związane z projektowaniem, prowadzeniem i analizowaniem rezultatów długookresowych badań populacyjnych (kohortowych), które są kluczowe we współczesnej biomedycynie jako źródło informacji umożliwiające sformułowanie rekomendacji dotyczących zapobiegania chorobom cywilizacyjnym (np. układu krążenia, otyłości, cukrzycy, nowotworom, zaburzeniom psychicznym i neurodegeneracyjnym) i formułowania założeń polityki zdrowotnej przyjętych w rozwiniętych krajach świata.

W programie konferencji przeprowadzono sześć sesji plenarnych (1: Interdyscyplinarne podejście do metodologii w badaniach populacyjnych; 2: Nowoczesne technologie biomedyczne w badaniach populacji; 3: Środowisko i zdrowie w aspekcie badań populacyjnych; 4: Badania populacyjne jako narzędzie do badania trendów selekcji u ludzi; 5: Duże zbiory danych (Big Data) w badaniach kohortowych, medycynie i biologii; 6: Kulturowe, socjologiczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia populacji), dwie dyskusje panelowe (1: Współpraca władz lokalnych i naukowców w badaniach populacyjnych; 2: Finansowanie długoterminowych badań populacyjnych) oraz dwie części poświęcone tematom: 1: Biobanking w badaniach populacyjnych; 2: Niewystarczająca aktywność fizyczna i zdrowie populacji - czy siedzimy na tykającej bombie? Poza tym odbyły się dwie sesje posterowe oraz sesja satelitarna.

IMAG0781 IMAG0783
IMAG0793 IMAG0800

 fot. archiwum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się wybitni specjaliści z europejskich ośrodków badawczych, m.in. z University Medicine Greifswald, Germany; Erasmus Medical Centre in Rotterdam, Netherlands; Austrian Institute Of Technology, Austria; Department of Zoology, University of Tartu, Estonia; University Regensburg, Germany; a także polskich uczelni, m.in. Uniwersytetu Gdańskiego czy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ich udział przyczynił się do rozszerzenia programu Białystok + o interdyscyplinarne zagadnienia takie jak: 1) wykorzystanie badań kohortowych do gromadzenia masowych danych (Big Data) w celu identyfikacji związków między zmiennością genetyczną/epigenetyczną i czynnikami środowiskowymi (zarówno socjalnymi, kulturowymi jak i przyrodniczymi) wpływającymi na zdrowotność populacji; 2) identyfikację trendów mikroewolucyjnych w populacjach ludzkich związanych ze stylem życia (lifestyle) i ich związków ze zmianami na poziomie genetycznym; 3) zaadoptowanie do programu Białystok + najlepszych praktyk w zakresie ankietowania i gromadzenia informacji opracowanych w innych podobnych projektach europejskich. Ponadto konferencja umożliwiła identyfikację mechanizmów finansowania długookresowych badań populacyjnych na poziomie regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym.

 

https://conference.bialystok.plus/

https://www.umb.edu.pl/konferencje_i_zjazdy/16257,Konferencja_Towards_Comprehensive_Population_Studies_-_Bialystok+

http://biaman.platontv.pl/show/8196

 


Naukowe atrakcje dla małych i dużych

 

 

Chemiczne lody i dymiące chrupki, spacer z jaszczurką czy ognista muzyka – to wszystko miało miejsce podczas "Marcowych Spotkań z Nauką", które odbyły się w dniach 15-17 marca 2018 roku w Białymstoku, stolicy Podlasia.

 

screenshot 98  42 gallery photo
screenshot 97 screenshot 98 1

 

W ramach Dni Otwartych przez 3 dni miały miejsce otwarte zajęcia organizowane dla mieszkańców Białegostoku i innych podlaskich miejscowości na Wydziale Biologiczno-Chemicznym (w Instytucie Biologii i Instytucie Chemii), Wydziale Fizyki oraz Wydziale Matematyki i Informatyki. Z tej okazji przygotowano dla uczestników szereg atrakcji. Zorganizowano ponad 4000 godzin zajęć, w tym m.in. 22 wykłady, 96 godzin warsztatów laboratoryjnych, 27 godzin pokazów otwartych, 7 przedstawień Chemicznego Show. Po budynkach uniwersyteckich oprowadzono 50 wycieczek, wtajemniczając zwiedzajacych w tajemnice Kampusu.

 

Dla odwiedzających otwarte było Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze, Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe oraz Wystawa: „Pod przewodnią gwiazdą nauki. W stulecie rocznicy śmierci Mariana Smoluchowskiego”.

 

W czasie Marcowych Spotkań z Nauką budynki Uniwersytetu gościły ponad 2000 osób.

 

DSC 8072 24a gallery photo
 18 gallery photo screenshot 101 1

 

Współorganizatorem "Marcowych Spotkań z Nauką" był Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie. W przygotowaniach tej ciekawej imprezy popularyzującej naukę wzięło udział 61 pracowników, 12 doktorantów i 81 studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Głównym koordynatorem imprezy była dr hab. Agnieszka Z. Wilczewska, w Instytucie Chemii wspierana przez dr Anetę Nodzewską. W Instytucie Biologii koordynatorem zajęć i warsztatów była dr Magdalena Świsłocka; na Wydziale Fizyki – dr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB oraz dr Wojciech Dobrogowski; na Wydziale Matematyki i Informatyki – dr Anna Rybak. Pokazy i wykłady przygotowali również członkowie komisji naukowych działających przy Oddziale PAN – Komisji Nauk Chemicznych i Fizycznych oraz Komisji Nauk o Życiu.

 

DSC 8169 2a gallery photo

 

Wydarzenie nie odbyłoby się bez ogromnego zaangażowania członków Koła Naukowego Chemików UwB "Pozyton" oraz studentów kierunków Chemia, Biologia, Ochrona Środowiska i Ekobiznes, Fizyka i Matematyka oraz Informatyka, którzy przygotowywali i wspierali prowadzących warsztaty, wykonywali pokazy, oprowadzali zwiedzających po Kampusie.

 

Żródło zdjęć: archiwum UwB

 

Więcej informacji o przebiegu imprezy oraz foto- i videorelacje na stronach:

 

http://dniotwarte.uwb.edu.pl/

 

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/152970

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/142478

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/153305

http://bialystok.tvp.pl/29521205/spotkania-z-nauka

http://bialystok.tvp.pl/36431365/spotkania-z-nauka-na-uniwersytecie-w-bialymstoku

 


 

Fizyków rozmowy w Białymstoku

 

Za nami kolejna odsłona Konferencji dla Nauczycieli Fizyki.

DSC 7969 11101319 DSC 7976

 

Po raz drugi spotkanie fizyków szkół ponadgimnazjalnych z przedstawicielami środowisk akademickich odbyło się w murach białostockiego Uniwersytetu za sprawą jej inicjatora prof. Krzysztofa Szymańskiego, członka funkcjonującej przy Oddziale Komisji Nauk Chemicznych i Fizycznych.

Współorganizowana przez Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku konferencja odbyła się w sobotę 3 marca br.

Tematyka konferencji obejmowała problematykę realizacji celów i przekazywania treści w nauczaniu fizyki według obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego na III i IV etapie kształcenia, a także – w tym kontekście – metodyki pracy z uczniem zdolnym oraz uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Uczestnikami II Konferencji Nauczycieli Fizyki byli pedagodzy ze szkół średnich województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

 

DSC 7934 DSC 7929
DSC 7920 11100903 DSC 7932

 

Podczas trzech sesji nauczyciele mieli okazję wziąć udział w wykładzie prof. Krzysztofa Szymańskiego połączonym z pokazem „Camera obscura”. Uczestnicy wysłuchali również prelekcji dr. Marka Kaczmarczyka z Uniwersytetu Śląskiego pt. „Pamięć i uwaga. Dlaczego tak trudno cokolwiek zapamiętać?” oraz prof. Wiesława Kamińskiego z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pt. „Inteligentne maszyny: nie-biologiczna ewolucja inteligencji”.

 

DSC 7943 DSC 7950

 

Sesja środowiskowa pozwoliła nauczycielom-praktykom na prezentację autorskich pomysłów dotyczących pracy z młodzieżą na lekcjach fizyki oraz w kołach zainteresowań.

 

DSC 7958 DSC 7977
   

Dzięki przewodniczącemu Komisji Nauk Chemicznych i Fizycznych, prof. Andrzejowi Maziewskiemu, uczestnicy obejrzeli też wystawę poświęconą prof. Marianowi Smoluchowskiemu w 100. rocznicę urodzin.

DSC 8009 DSC 8013
DSC 8015 11101103 DSC 8018

 

Zwieńczeniem spotkania było wręczenie Nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli fizyki.

DSC 7987 DSC 7992

 

Uczestnictwo w konferencji było bezpłatne, a większa liczba uczestników tegorocznej edycji świadczy o wzrastającym zainteresowaniu tym przedsięwzięciem.

W następnym roku planowana jest kolejna konferencja, więc już dziś zainteresowanych nauczycieli zachęcamy do uczestnictwa.

 

Więcej informacji na stronie konferencji:

http://physics.uwb.edu.pl/wf/knf2018/


 

Najlepsi naukowcy w regionie

 

30 listopada odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Naukowej Oddziału. Jest to laur przyznawany wyłącznie naukowcom zatrudnionym w jednostkach naukowych województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Fundatorem Nagrody jest Prezes Polskiej Akademii Nauk.

Laureatem pierwszej w historii Oddziału Nagrody został dr hab. Andrzej Stupakiewicz z Uniwersytetu w Białymstoku. Decyzją Prezydium Oddziału wręczono również dwa wyróżnienia, które otrzymali prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) i dr hab. Magdalena Niedziałkowska (Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży).

Wręczenia Nagrody oraz wyróżnień dokonał Prezes Oddziału - prof. Mariusz Piskuła.

Podczas uroczystości nagrodzeni wygłosili krótkie referaty, prezentujące ich dokonania.

 

IMG 1096 IMG 1052 
 IMG 1046 IMG 1023
 IMG 1035 IMG 1075
 IMG 1042  IMG 1059

 

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, m. in. reprezentanci jednostek naukowych z regionu, uczelni wyższych, przedstawiciele Urzędu Miasta Olsztyn oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Telewizja Kopernik oraz Radio Olsztyn przygotwały relację z uroczystości. Zachcęcamy do zapoznania się z nimi pod poniższymi linkami: 

https://www.facebook.com/TelewizjaKopernik/videos/1577526342339594/

https://ro.com.pl/prof-zbigniew-chojnowski-z-uwm-laureatem-nagrody-polskiej-akademii-nauk/01365812


 

 

 

Podsumowanie kolejnego roku działalności Oddziału

 

30 listopada odbyła się szósta sesja Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału.

Koniec roku stanowi czas podsumowań, a zatem to stało się głównym tematem spotkania. Prezes Oddziału - prof. Mariusz Piskuła zaprezentował zgromadzonym, jak przebiegała działalność Oddziału w mijającym okresie. Omówił współorganizowane z jednostkami naukowymi z regionu sympozja naukowe oraz imprezy popularyzujące naukę. Za sukces Oddziału uznał reaktywację czasopisma "PANorama" oraz ustanowienie Nagrody Naukowej Oddziału. Zaproszeni do udziału w sesji przewodniczący komisji naukowych funkcjonujących przy Oddziale przedstawili sprawozdania z ich działalności.

Obecni na sesji Członkowie Oddziału w czasie dyskusji zaproponowali działania Oddziału na następny rok.


 

 

Podkategorie

Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku oraz Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN uprzejmie zapraszają do zwiedzania wystawy:

 


 

7 lipca 2020 roku w siedzibie Oddziału przy ul. Partyzantów 87 odbyła się 12. sesja Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku. Posiedzenie zainicjowało zwiedzanie z przewodnikiem, Panem mgr. Tadeuszem Baryła (pracownikiem merytorycznym Instytutu Północnego w Olsztynie) wystawy „Dom Polski 100 lat”. Następnie Prezes Oddziału, prof. Andrzej Ciereszko przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału od 1 kwietnia 2020 r. W dalszej kolejności prof. Barbara Gawrońska-Kozak (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN) przedstawiła wstępne informacje na temat reaktywacji Komisji Nauk o Życiu, a prof. Jakub Borkowski (Przewodniczący Komisji, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM) zapoznał członków Oddziału z bieżącymi sprawami działalności Komisji Ochrony i Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi. Następnie dyskutowano i głosowano nad zmianą w statucie Oddziału dotyczącą zmniejszenia kworum Zgromadzenia Ogólnego do 1/3 liczby członków (zmiana została przegłosowana większością głosów). Po głosowaniu prof. Romuald Zabielski przedstawił członkom propozycje reformy PAN, a prof. Włodzimierz Bednarski poruszył sprawy dotyczące organizacji i zakresu tematycznego tegorocznej edycji Wszechnicy PAN.

Od lewej: prof. Andrzej Ciereszko, prof. Jan Kotwica, prof. Tadeusz Krzymowski, prof. Włodzimierz Bednarski, prof. Adam Zięcik, prof. Jakub Borkowski, prof. Barbara Gawrońska-Kozak, dr Jerzy Kiełbik, mgr Tadeusz Baryła, prof. Mariusz Piskuła, prof. Romuald Zabielski