Fizycy i chemicy na wspólnym posiedzeniu w Białymstoku

 

W Białymstoku, w murach tamtejszego Uniwersytetu dnia 21 listopada br. zebrali się członkowie Komisji Nauk Chemicznych i Fizycznych, działającej przy Oddziale PAN w Olsztynie i w Białymstoku.

Spotkanie rozpoczął wykład prof. dr. hab. Bogdana Cichockiego, który jest pracownikiem Katedry Fizyki Skondensowanej Instytutu Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Prelekcja pt. O Marianie Smoluchowskim w setną rocznicę śmierci (1872-1917) prezentowała sylwetkę i dorobek naukowy czołowego polskiego fizyka przełomu XIX/XX w. Prof. Marian Smoluchowski był doktorem habilitowanym Uniwersytetu Wiedeńskiego na stanowisku docenta; profesorem fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Lwowskim w latach 1900-12, gdzie sprawował funkcję Dziekana Wydziału Przyrodniczego; profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego kierującym Katedrą Fizyki Doświadczalnej w latach 1912-17, późniejszym Rektorem krakowskiej Alma Mater. Prof. Marian Smoluchowski prowadził badania nad ruchami Browna niezależnie od Alberta Einsteina, przez którego był doceniany. Przedwczesna śmierć jednak przerwała nieuchronną drogę badacza do uzyskania Nagrody Nobla.

 

DSC00289 DSC00277

 

 

Właściwą część posiedzenia Komisji rozpoczęła informacja o planowanych na 2018 r. akcjach realizowanych przez członków KNChiF przy udziale środków DUN pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk Będą to: planowana na marzec II Konferencja Nauczycieli Fizyki, czerwcowe Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mossbauerowskiej będące spotkaniem cyklicznym, organizowanym co dwa lata, a także wrześniowe Konwersatorium Spektromertrii Atomowej, w ramach którego odbędą się XV Konwersatorium Absorbcji Atomowej, X Konwersatorium Optycznej Spektrometrii Emisyjnej, VII Konwersatorium Spektrometrii Mas oraz II Konwersatorium Rentgenowskiej Spektrometrii Fluorescencyjnej. Ważnym wydarzeniem będzie wręczenie kolejnej Nagrody im. Jerzego Fijałkowskiego dla wybitnych specjalistów analizy spektralnej w Polsce i na świecie.

Prof. Andrzej Maziewski poinformował zebranych o planowanej kolejnej edycji „Marcowych spotkań z nauką” organizowanych na Wydziale Biologiczno-Chemicznym na Uniwersytecie w Białymstoku w ramach Otwartych Drzwi uczelni. Planowane jest również rozszerzenie jej formuły o udział Wydziału Fizyki UwB. Imprezie towarzyszyć ma wystawa pt. „Pod przewodnią gwiazdą nauki. Marian Smoluchowski – w stulecie śmierci” przygotowana w interaktywnej formule, wyposażona w zestawy doświadczalne umożliwiające wykonywanie przez zwiedzających prostych eksperymentów fizycznych.

 

DSC00293 DSC00296

 

W dalszej części posiedzenia przewodniczący KNChiF poinformował uczestników spotkania, że kierowany przez prof. dr hab. Danutę Kruk z UWM projekt dotyczący nowatorskiego sposobu Obrazowania Metodą Rezonansu Magnetycznego – Magnetic Resonance Imaging (MRI), znalazł się w gronie czwórki finalistów wyłonionych z pierwszej dziesiątki projektów nominowanych z Europy w ramach corocznej akcji Komisji Europejskiej „Innowation Radar”, w kategorii „Excellence Science”. Projekt prof. D. Kruk uzyskał w głosowaniu internetowym największą liczbę głosów (2403), przewyższającą swą liczbą nagrodzony projekt z Cork Uniwersity College (UCC). Pierwsze miejsce w konkursie przyznano ze względu na kryterium przyjęte przez organizatorów, tj. możliwość szybkiej komercjalizacji naukowych osiągnięć poddawanych ocenie i wypuszczenie ich na rynek w postaci gotowego produktu. Po więcej informacji na ten temat odsyłamy do strony https://ec.europa.eu/futurium/en/innovation-radar-prize/excellent-science

Prof. dr hab. Danuta Kruk, jako koordynator akcji COST European Network on NMR Relaxometry, przedstawiała informacje na temat realizacji akcji w ramach projektu Komisji Europejskiej Horizon 2020. Profesor poinformowała o możliwości aplikowania o środki na zagraniczne wyjazdy naukowe oraz zachęciła do udziału w Konferencji NMR Relaxometry w 29.01.2018-31.01.2018 w Turynie, przy pełnym pokryciu udziału prelegentów. Więcej informacji można znaleźć na stronach: http://eurelax.uwm.edu.pl/http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15209

 

DSC00304 DSC00308

 

Posiedzenie Komisji zakończyło poinformowanie obecnych o przyznaniu Nagrody Naukowej Oddziału dr hab. Andrzejowi Stupakiewiczowi, prof. nadzw. UwB z Zakładu Fizyki Magnetyków Wydziału Fizyki UwB.

 


 

 

 

 

logo sympozjum

 

Na początku listopada w Domu Pracy Twórczej PAN w Wierzbie spotkali się uczestnicy II Sympozjum Perspektywy w ochronie bioróżnorodności. Zostało ono zorganizowane dzięki współpracy Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku oraz Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywnosci PAN w Olsztynie.

 

DSC 4729 DSC 4722

 

W sympozjum wzięło udział ponad 90 osób (w tym z zagranicy) zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką ochrony biologicznej zwierząt wolno żyjących. To wyjątkowe spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń teoretyków i praktyków, bowiem uczestnikami konferencji byli nie tylko naukowcy z różnych ośrodków naukowo-badawczych, ale również leśników, hodowców, pracowników Parków Narodowych.

 

W trakcie sympozjum obyły się dwa wykłady plenarne:

I. prof. dr hab. Z. Jaworskiego pt. Zasady prowadzenia hodowli rezerwatowej koników polskich w Popielnie

II. prof. dr hab. P. Tryjanowski pt. Antylopy i bąkojady, owce i wilki, bawoły i żaby – czyli jak przeżuwacze wpływają na zachowania, kondycję i wielkość populacji innych zwierząt

DSC 4727 DSC 4731
DSC 4746 DSC 4755

oraz cztery sesjie:

I. Zarządzanie populacjami dzikich zwierząt – monitoring ich liczebności i jakości populacji

II. Zasady prowadzenia i osiągnięcia hodowli rezerwatowej i stajennej konika polskiego

III. Wpływ środowiska na przebieg procesów fizjologicznych i genom ssaków wolno żyjących

IV. Czynniki warunkujące efektywność restytucji naturalnych populacji kuraków leśnych,

podczas których wygłoszono łącznie 34 doniesienia. 

W czasie sesji posterowj zaprezentowano 8 plakatów ukazujących wyniki badań.

DSC 4782 DSC 4733
DSC 4738 DSC 4741

 

Sympozjum odbyło się po raz drugi. Patrząc na wzrastajacą popularność tego przesięwzięcia, można założyć, że stanie się ono wydarzeniem cyklicznym.

 

Relację z wydarzenia w TVP Olsztyn można obejrzeć pod poniższym linkiem

http://olsztyn.tvp.pl/34739595/81117-godz-1830


 

 

FUSION2NIGHT

łączymy naukę i zabawę

Europejska Noc Naukowców w Olsztynie odbyła się już po raz czwarty. Podczas kilkunastu godzin blisko 200 naukowców prezentowało eksperymenty i doświadczenia przed kilkoma tysiącami uczestników tej popularnonaukowej imprezy. Zarówno mali, jak i duzi mogli wziąć udział w warsztatach, wykładach czy pokazach zlokalizowanych w kilku miejscach w Olsztynie: przy ul. Bydgoskiej, w budynku i na placu w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN oraz w salach Olsztyńskiej Szkoły Wyższej; w Planetarium, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, Multimedialnych Bibliotekach „Abecadło” i „Planeta 11”, Miejskim Ośrodku Kultury w centrum Olsztyna, a także w Kortowie, w budynkach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Trylińskiego.

 

DSC 5515 DSC 5490
MAJ 3689 1 MAJ 3913 1
MAJ 3817 1 DSC 6028

Europejska Noc Naukowców, organizowana i koordynowana przez IRZiBŻ PAN w Olsztynie, była realizowana w ramach programu Horyzont 2020, a oprócz Olsztyna Reaserch Night świętowano w ponad 300 miastach Europy.

Proponowany gościom imprezy szereg wydarzeń popularyzujących badania naukowe pozwolił im zgłębić tajniki wielu dziedzin nauki, m. in. medycyny, chemii, biologii, ekologii, dietetyki, matematyki i innych.

 

DSC 5784 DSC 5641

 

Można było zadawać pytania, nawet te z kosmosu, i poznać odpowiedzi na nurtujące zagadnienia z „pierwszej ręki”. Można było wejść do niedostępnych na co dzień laboratoriów, użyć nowoczesnych narzędzi i technologii badawczych. 

DSC 6126 DSC 5531

 

Wieczorem na gości czekały ciekawe spotkania – z pierwszym Polakiem w kosmosie, czyli generałem Mirosławem Hermaszewskim, oraz twórcami bloga podróżniczego „Busem przez świat”, a całość dopełnił występ Kabaretu Młodych Panów.

Europejska Noc Naukowców w Olsztynie odbyła się pod patronatem Prezesa Polskiej Akademii Nauk, a Oddział Polskiej Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie był jednym z partnerów tego niezwykłego wydarzenia.

 

Zainteresowanych odsyłamy do prezentowanych galerii i relacji medialnych, zgromadzonych w poniższych linkach:

http://www.nocnaukowcow.olsztyn.pl

http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/7,48726,22443284,europejska-noc-naukowcow-w-olsztynie-zaproszenia.html

http://nidzica.wm.pl/468512,Europejska-Noc-Naukowcow.html#axzz4uLHuNPPe

https://ro.com.pl/studio-radia-olsztyn-na-europejskiej-nocy-naukowcow-zdjecia/01354885

https://www.olsztyn24.com/news/30787-fusionnbsp2-night-w-bibliotece-uniwersyteckiej-uwm.html

https://ro.com.pl/ Galeria zdjęć: Europejska Noc Naukowców w Olsztynie

http://www.olsztyn.com.pl/artykul,europejska-noc-naukowcow-w-olsztynie,23993.html

https://olsztyn.tvp.pl/34197479/29917-godz-1830

http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/5,48726,22448200.html

https://www.youtube.com/watch?v=VeCXM8k8alc E-korepetycje.net


Funkcjonowanie barier mózgowia tematem sympozjum w Krakowie

 

20. Międzynarodowe Sympozjum na temat przekazywania bodźców na poziomie bariery krew-mózg (International Symposium on Signal Transduction at the Blood-Brain Barriers) jest już historią.

O tyle ważne to wydarzenie, że jubileuszowe, 20. z kolei i po raz pierwszy zorganizowane w Polsce.

 

 DSC 0326 DSC 0122 
 DSC 0442 DSC 0189

 

W Komitecie Organizacyjnym znaleźli się m.in. dr hab. Janina Skipor-Lahuta, prof. nadzw. (IRZiBŻ PAN w Olsztynie), prof. dr hab. Andrzej Małecki (AWF w Katowicach) i prof. dr hab. Michał Toborek (AWF w Katowicach i Uniwersytet w Miami), prof. dr hab. Mariusz Piskuła (Prezes Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku).

W sympozjum wzięło udział 133 uczestników z 23 krajów świata (Austrii, Kanady, Chile, Danii, Francji, Niemiec, Węgier, Irlandii, Izraela, Włoch, Japonii, Holandii, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i USA).

 

DSC 0083   DSC 0103
 DSC 0529 DSC 02691

 

Podczas 3-dniowego sympozjum uczestnicy mogli wysłuchać prawie 50 wystąpień naukowców specjalizujących się w problematyce dotyczącej barier mózgowia: bariery krew-mózg i bariery krew- płyn mózgowo-rdzeniowy, limitujących docieranie substancji do Ośrodkowego Układu Nerwowego. Prezentowane badania dotyczyły zarówno fizjologii, jak i patologii w funkcjonowaniu barier mózgowia.

DSC 0514  DSC 0244 

 

Ostatniego dnia sympozjum zostały wręczone nagrody za najlepsze prezentacje w formie plakatu. Ufundowało je International Blood Brain Society. Nagrody wręczył Lester Drewes z University of Minnesota (USA) i Małgorzata Burek z University of Würzburg (Niemcy).

Laureatami zostali:

Mette Mathiesen Janiurek (I nagroda) z Center for Neuroscience, Copenhagen University (Dania)

za poster “The role of the sphingosine-1-phosphate and its signalling pathway in modulation of the blood-brain barrier integrity in mic”

Chih-Chieh Tsao (II nagroda) z University of Zurich, Institute of veterinary Physiology (Szwajcaria) za poster “Pericyte HIF-1 deficiency modulates stroke outcome: Implications for a therapeutic time window of HIF-1 intervention”

Alexa Fries (III nagroda) z Charité – Universitätsmedizin Berlin (Niemcy) za poster “The role of IL6 in the dysregulation of the neurovascular unit and secondary brain injury after SAH”.

 


 

 

Rozważania nad przyszłością nauki

 

6 i 7 lipca 2017 roku w Olsztynie odbyło się spotkanie członków prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Te najważniejsze w Polsce organizacje naukowe przybyły do Kortowa na zaproszenie prof. Ryszarda Góreckiego, rektora UWM, a miejscem wspólnego posiedzenia po raz kolejny był Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. W obradach uczestniczyło 22 rektorów polskich uczelni, czyli komplet członków prezydium.

W trakcie spotkania omawiane były kwestie związane z nadchodzącymi zmianami w szkolnictwie wyższym i w nauce, w tym te dotyczące nowej ustawy, tzw. 2.0, ustawy o Polskiej Komisji Akredytacyjnej, o Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych czy zasad finansowania szkół wyższych. A wszystko w kontekście zbliżającego się Narodowego Kongresu Nauki, który odbędzie się jesienią.

Drugiego dnia we wspólnym posiedzeniu prezydiów KRASP, PAN i RGNiSW wziął udział prof. Łukasz Szumowski, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Więcej informacji:

http://www.krasp.org.pl/pl/komunikaty/komunikaty

http://www.krasp.org.pl/pl/uchwaly/uchwaly_krasp

http://www.uwm.edu.pl/egazeta/prezydia-krasp-pan-rgnisw-obradowaly-na-uwm


 

Podkategorie

Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku oraz Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN uprzejmie zapraszają do zwiedzania wystawy:

 


 

7 lipca 2020 roku w siedzibie Oddziału przy ul. Partyzantów 87 odbyła się 12. sesja Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku. Posiedzenie zainicjowało zwiedzanie z przewodnikiem, Panem mgr. Tadeuszem Baryła (pracownikiem merytorycznym Instytutu Północnego w Olsztynie) wystawy „Dom Polski 100 lat”. Następnie Prezes Oddziału, prof. Andrzej Ciereszko przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału od 1 kwietnia 2020 r. W dalszej kolejności prof. Barbara Gawrońska-Kozak (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN) przedstawiła wstępne informacje na temat reaktywacji Komisji Nauk o Życiu, a prof. Jakub Borkowski (Przewodniczący Komisji, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM) zapoznał członków Oddziału z bieżącymi sprawami działalności Komisji Ochrony i Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi. Następnie dyskutowano i głosowano nad zmianą w statucie Oddziału dotyczącą zmniejszenia kworum Zgromadzenia Ogólnego do 1/3 liczby członków (zmiana została przegłosowana większością głosów). Po głosowaniu prof. Romuald Zabielski przedstawił członkom propozycje reformy PAN, a prof. Włodzimierz Bednarski poruszył sprawy dotyczące organizacji i zakresu tematycznego tegorocznej edycji Wszechnicy PAN.

Od lewej: prof. Andrzej Ciereszko, prof. Jan Kotwica, prof. Tadeusz Krzymowski, prof. Włodzimierz Bednarski, prof. Adam Zięcik, prof. Jakub Borkowski, prof. Barbara Gawrońska-Kozak, dr Jerzy Kiełbik, mgr Tadeusz Baryła, prof. Mariusz Piskuła, prof. Romuald Zabielski