Fizyka w edukacji przyszłości

 

Dnia 25 marca br. w Białymstoku odbyła się I Konferencja Nauczycieli Fizyki. Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku był jej współorganizatorem. W swojej tematyce obejmowała ona zagadnienia dotyczące celów i treści nauczania fizyki w obowiązującej podstawie programowej kształcenia ogólnego na III i IV etapie kształcenia oraz ich korelacji z wymaganiami podstawy w zakresie innych przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

W konferencji uczestniczyło blisko 50 osób, w tym eksperci i wykładowcy z Uniwersytetu w Białymstoku, osoby reprezentujące władzę ustawodawczą (dwie osoby współpracujące z Ministerstwem Edukacji Narodowej nad nową podstawą programową) oraz reprezentant lokalnej władzy wykonawczej, a przede wszystkim nauczyciele fizyki z województwa podlaskiego.

Wygłaszane referaty dotyczyły reformy, sposobów przekazywania treści fizycznych oraz demonstracji zjawisk w eksperymentach. Nową jakością tej konferencji, w stosunku do wcześniejszych konferencji dla nauczycieli, było wprowadzenie kilku różnych sesji tematycznych, w szczególności sesji interdyscyplinarnej. W tej sesji zwrócono szczególną uwagę na problem zaburzeń emocji nasilający się szczególnie, gdy uczeń mierzy się z trudnymi przedmiotami ścisłymi. Nowatorskie było też prezentowanie eksperymentów, np. prezentacja układu do wyznaczania własności elektronu w czasie sesji Wydziału Fizyki oraz inny eksperyment dot. prawa Archimedesa. Warto odnotować pojawienie się tej nowej jakości, ponieważ prace eksperymentalne są elementem szczególnie ważnym i dość zaniedbanym w procesie edukacyjnym fizyki.

Konferencja organizowana była na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku przy wykorzystaniu sal, sprzętu, aparatury oraz personelu Wydziału Fizyki.

thumbs DSC 5710  thumbs DSC 5760 

Konferencja składała się z 5 sesji tematycznych:

I. Reforma i programy nauczania

1. mgr Ewa Mituła, Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, „Zmiany w organizacji szkół od 1.09.2017 r. na przykładzie miasta Białegostoku”

2. mgr Zdzisław Babicz, Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, „Edukacja przyrodnicza i informatyczna w szkole o zmodyfikowanej strukturze”

3. mgr Dariusz Bossowski / mgr Hanna Babińska, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku, „Fizyka w szkole – podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania”

II. Sesja interdyscyplinarna

1. dr Barbara Dudel, Wydział Pedagogiki i Psychologii, UwB, „Uczeń w centrum uwagi. Czy tylko nauczyciela?”

2. Barbara Chrzanowska, lek. med. specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, „Uczeń potrzebujący uważności”

III. Wystąpienia nauczycieli

1. mgr Paweł Andryszak, IV LO w Białymstoku, „Prawo Archimedesa w praktyce”

2. mgr Tomasz Białkowski, III LO w Białymstoku, „Astronomia w szkole”

3. mgr Urszula Rybałtowska, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku, „Nie samą fizyką żyje człowiek…”

4. mgr Anna Zdunko, V LO im. J. III Sobieskiego w Białymstoku „Zawodowe przemyślenia praktyka”

5. mgr Sławomir Zieniewski, I LO im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim, „Racja fizyka, Kaśka butów nie ma”

IV. Sesja Wydziału Fizyki UwB

1. prof. dr hab. Krzysztof Szymański, Wydział Fizyki, UwB, „Pokaz doświadczenia J. J. Thomsona – wyznaczanie e/m”

V. Sesja środowiska nauczycieli fizyki i przedstawicieli wydawnictw

W trakcie konferencji zorganizowane zostały stanowiska wystawowe wydawnictw – Nowej Ery i Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Przedstawiciele wydawnictw mieli możliwość zabierania głosu podczas sesji środowiska nauczycieli.

Konferencja była pierwszym takim przedsięwzięciem w regionie od lat. Inicjatywa została bardzo życzliwie przyjęta przez uczestników, wpłynęła na integrację podlaskiego środowiska fizyków. Tegoroczny sukces konferencji rokuje chęcią kontynuowania przedsięwzięcia w następnym roku.

Prezentacje referatów zostały umieszczone na stronie internetowej konferencji. http://physics.uwb.edu.pl/wf/knf2017/#program

W lokalnej telewizji TVP3 Białystok wyemitowano program, w którym pojawiła się informacja o konferencji oraz przekazywane był wywiady z organizatorami i prelegentami.

http://bialystok.tvp.pl/29656278/konferencja-fizykow

thumbs DSC 5673  thumbs DSC 5737 
 thumbs DSC 5731  thumbs DSC 5742

Więcej zdjęć można obejrzeć w galerii na stronie internetowej konferencji.

http://physics.uwb.edu.pl/wf/knf2017/#galeria

 


 

Perspektywa współpracy?

 

 

Dnia 7 marca 2017 r. w Białymstoku odbyło się drugie posiedzenie Komisji Nauk Chemicznych i Fizycznych (KNChiF) przy Oddziale PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie.

 

Posiedzenie Komisji poprzedziło spotkanie członków w sali Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB oraz zwiedzanie laboratoriów Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Następnie członkowie Komisji o godz. 13.15 uczestniczyli w wykładzie prof. Michela Farlego z University of Duisburg-Essen, Germany/ Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia nt. Functionalized Hybrid Nanomagnets: New Materials for Innovations in Energy Storage and Medical Theranostics.

 

Farle Bialystok 170307 IMG 7585

 

 

O godz. 15.15 rozpoczęło się właściwe posiedzenie Komisji Nauk Chemicznych i Fizycznych. Przewodniczący Komisji, prof. Andrzej Maziewski, przywitał zebranych członków i gościa, po czym przedstawił nowego członka Komisji – panią dr Dorotę Czajkowską Szczykowską (członkinię Akademii Młodych Uczonych PAN), której następnie wręczył – w imieniu Prezesa Oddziału PAN prof. dr hab. Mariusza Piskuły – powołanie do składu Komisji Nauk Chemicznych i Fizycznych. Prof. A. Maziewski złożył dr Czajkowskiej-Szczykowskiej gratulacje z okazji tej nominacji oraz życzenia owocnej i satysfakcjonującej pracy w Komisji. W dalszej części przedstawił program posiedzenia.

 

W dalszej części posiedzenia wystąpił prof. Michel Farle, który przedstawił informacje o działalności centrum "Interdisciplinary Reference Centre: Functionalized Magnetic Materials for Energy and Biomedical Applications" FunMagMa w Kaliningradzie. Ponadto gość z zagranicy zapoznał z systemem kształcenia i głównymi kierunkami badań naukowych na Bałtyckim Uniwersytecie Federalnym im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie. Zachęcił do współpracy w ramach prowadzenia wspólnych badań naukowych oraz przedstawił szeroką ofertę możliwości wymiany, np. studentów na poziomie studiów magisterskich i doktoranckich, wyjazdów na kontrakty czasowe doktorantów lub postdoc w ramach programów międzynarodowych. Podkreślił bardzo dobre wyposażenie laboratoriów grupy magnetyków. W trakcie wystąpienia rozpoczęła się dyskusja ze słuchaczami na temat możliwych form współpracy. Zwrócono uwagę na problem braku porozumienia pomiędzy Polską i Rosją odnośnie uznawalności stopni naukowych.

 

Kolejnym punktem posiedzenia była prezentacja przygotowana przez prof. Danutę Kruk. Pani Profesor – jako koordynator akcji COST European Network on NMR Relaxometry – przedstawiła informacje na temat realizacji projektu. Wprowadzając do dyskusji nt. współpracy w ramach COST-u, prof. D. Kruk przedstawiła zagadnienia relaksometrii NMR, szczególnie w zastosowaniu do badania procesów dynamicznych w układach molekularnych. Następnie zaprezentowała podstawowe informacje na ten temat – aktualna akcja COST trwa od 1 października 2016 do 30 września 2020. W akcji bierze udział 27 krajów. Praca odbywa się w grupach roboczych, które obejmują szerokie spektrum badań naukowych, m.in. fundamental and applied material science, medical application, theory and modeling, instrumental development. Prof. D. Kruk przedstawiła terminarz spotkań w ramach akcji.

 

Po tej prezentacji rozpoczęła się dyskusja między członkami Komisji dotycząca głównie możliwości wykorzystania metody NMR relaksometry do rozwiązywania konkretnych problemów naukowych. Prof. D. Kruk zapoznała słuchaczy z dokumentem projektu ze wskazaniem, w jaki sposób można go wykorzystać, podłączyć się do projektu. Ponadto wskazała, w nawiązaniu do tematyki wykładu prof. M.Farlego, że projekt jest otwarty, tzn. może być w trakcie realizacji rozszerzony o konkretne problemy naukowe. Opowiedziała o finansowaniu w ramach projektu, wyjaśniając, że COST nie zawiera funduszy na badania naukowe, jedynie na mobilność naukowców i rozpowszechnianie wiedzy.

 

Posiedzenie zakończyło wystąpienie prof. A. Maziewskiego, który poinformował członków o sprawach organizacyjnych dotyczących działalności KNChiF.

 


 

Uroczystość upamiętniająca warmińskiego kompozytora

 

W tym roku przypada 140. rocznica urodzin kompozytora Feliksa Nowowiejskiego, który przyszedł na świat w Barczewie, warmińskim miasteczku leżącym nieopodal Olsztyna.

W świadomości Polaków nazwisko Nowowiejskiego głównie kojarzone jest z autorstwem muzyki do „Roty” – wiersza Marii Konopnickiej, zaś mieszkańcy naszego regionu znają go jako kompozytora pieśni „O Warmio moja miła” ze słowami Marii Paruszewskiej.

Dnia 7 lutego br., w dniu urodzin Feliksa Nowowiejskiego, uświetniono rocznicę cyklem imprez, których współorganizatorem był ks. prof. Andrzej Kopiczko, członek Komisji Nauk Humanistycznych przy Oddziale PAN w Olsztynie i w Białymstoku. Jedną z atrakcji obchodów jest wystawa jubileuszowa pt. "Genealogia rodu Nowowiejskich" .

 

d4ea45400fe1ad512d444e9695db1679

Feliks Nowowiejski 

indeks

Tablica pamiątkowa poświęcona kompozytorowi

indeks1

Dom rodzinny F. Nowowiejskiego w Barczewie

 

Na poniższych stronach można znaleźć więcej informacji o wydarzeniu. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

http://www.powiat-olsztynski.pl/140-urodziny-feliksa-nowowiejskiego?print=print

https://web.facebook.com/SalonMuzycznyMuzeumF.NowowiejskiegoBarczewo/photos/pb.393731544009452.-2207520000.1486981549./1243569175692347/?type=3&theater

http://www.powiat-olsztynski.pl/140-urodziny-feliksa-nowowiejskiego

 


Spotkanie Członków Oddziału podsumowujące roczną działalność

15 grudnia br. w Olsztynie odbyła się 4. sesja zwyczajna Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału. Członkowie spotkali się w sali konferencyjnej IRZiBŻ PAN.

Głównym celem spotkania było przedstawienie przez Prezesa Oddziału, prof. M. Piskułę sprawozdania z działalności Oddziału w 2016 r. Relację uzupełnili przewodniczący czterech komisji naukowych, którzy zaprezentowali efekty ich pracy w mijającym roku oraz zaprezentowali założenia do realizacji na rok następny. Program sesji objął również omówienie projektu planu działań Oddziału w 2017 r. nad oraz dyskusję Członków Oddziału na temat podejmowania inicjatyw w sprawach rozwoju nauki na terenie działalności Oddziału.

DSC00136 DSC00147
DSC00138 DSC00153
DSC00148 DSC00154

 


 

KOMISJA NAUK HUMANISTYCZNYCH JUŻ DZIAŁA!

6 grudnia br. to dzień, w którym rozpoczęła działalność kolejna, czwarta komisja naukowa przy Oddziale PAN w Olsztynie i w Białymstoku. Pierwsze posiedzenie miała bowiem Komisja Nauk Humanistycznych. Członkowie spotkali się w sali Rady Wydziału Humanistycznego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Powołanie Komisji nastąpiło uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku w dniu 17 września 2015 r. Upoważnienie do utworzenia listy proponowanych członków Komisji otrzymał prof. dr hab. Grzegorz Białuński z UWM w Olsztynie. Po ponad roku od tej decyzji udało się przeprowadzić niezbędne procedury i zorganizować pierwsze spotkanie członków KNH.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1230. Otworzył je dziekan Wydziału Humanistycznego UWM – dr hab. Andrzej Szmyt w towarzystwie prezesa Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku – prof. dr. hab. Mariusza Piskuły.

Po powitaniu zebranych prezes M. Piskuła zapoznał członków nowej komisji z historią powstania Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku. W swojej prelekcji prof. Piskuła przedstawił cele działalności Oddziału, zapoznał zgromadzonych z zadaniami statutowymi Oddziału, a następnie przedstawił zadania komisji naukowych. Podczas prezentacji członkowie mogli też zaznajomić się z placówkami PAN z obszaru działalności Oddziału, czyli województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

W dalszej części posiedzenia członkowie Komisji dokonali krótkich autoprezentacji, w których zapoznali innych członków z dziedziną, w której się specjalizują oraz swoimi dokonaniami naukowymi. Po tej prezentacji prezes Oddziału prof. Piskuła uroczyście wręczył powołania członkom KNH.

Ważnym punktem programowym posiedzenia były wybory władz Komisji. Po ustanowieniu komisji skrutacyjnej, w skład której weszły osoby niekandydyjące do Prezydium, rozpoczął się proces wyboru Prezydium. Prof. Grzegorz Białuński został przewodniczącym, a za jego kandydaturą opowiedzieli się wszyscy zgromadzeni na posiedzeniu. Funkcję zastępców przewodniczącego jednomyślnym wyborem powierzono ks. prof. Andrzejowi Kopiczce i prof. Halinie Parafianowicz. Obowiązki sekretarza otrzymał dr Bogdan Radzicki. Jako ostatnich z 6-osobowego składu Prezydium wybrano członków Prezydium – tę funkcję będą sprawować prof. Zbigniew Chojnowski i dr Maciej Karczewski. Za kandydaturą sekretarza i członków Prezydium zgromadzone osoby opowiedziały się jednogłośnie. Po ogłoszeniu wyniku wyboru władz KNH przez komisję skrutacyjną, prezes Oddziału wręczył członkom Prezydium nadania funkcji i życzył owocnej współpracy.

W dalszej części posiedzenia członkowie Komisji wzięli udział w wykładzie prof. dr. hab. Mieczysława Jagłowskiego pt. Wyzwania współczesnej humanistyki.

Po wykładzie członkowie KNH pod przewodnictwem prof. G. Białuńskiego – wzięli udział w dyskusji w nawiązaniu do referowanych w wykładzie zagadnień, a następnie omówili problemy, którymi powinni zajmować się jako członkowie nowo zawiązanej Komisji oraz ustalili program działań na 2017 r. Posiedzenie Komisji zakończyło się o godzinie 1730.

 

DSC00109 DSC00085
DSC00086 DSC00089
DSC00090 DSC00093
DSC00096 DSC00101
DSC00103 DSC00106

 


 

Podkategorie

Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku oraz Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN uprzejmie zapraszają do zwiedzania wystawy:

 


 

7 lipca 2020 roku w siedzibie Oddziału przy ul. Partyzantów 87 odbyła się 12. sesja Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku. Posiedzenie zainicjowało zwiedzanie z przewodnikiem, Panem mgr. Tadeuszem Baryła (pracownikiem merytorycznym Instytutu Północnego w Olsztynie) wystawy „Dom Polski 100 lat”. Następnie Prezes Oddziału, prof. Andrzej Ciereszko przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału od 1 kwietnia 2020 r. W dalszej kolejności prof. Barbara Gawrońska-Kozak (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN) przedstawiła wstępne informacje na temat reaktywacji Komisji Nauk o Życiu, a prof. Jakub Borkowski (Przewodniczący Komisji, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM) zapoznał członków Oddziału z bieżącymi sprawami działalności Komisji Ochrony i Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi. Następnie dyskutowano i głosowano nad zmianą w statucie Oddziału dotyczącą zmniejszenia kworum Zgromadzenia Ogólnego do 1/3 liczby członków (zmiana została przegłosowana większością głosów). Po głosowaniu prof. Romuald Zabielski przedstawił członkom propozycje reformy PAN, a prof. Włodzimierz Bednarski poruszył sprawy dotyczące organizacji i zakresu tematycznego tegorocznej edycji Wszechnicy PAN.

Od lewej: prof. Andrzej Ciereszko, prof. Jan Kotwica, prof. Tadeusz Krzymowski, prof. Włodzimierz Bednarski, prof. Adam Zięcik, prof. Jakub Borkowski, prof. Barbara Gawrońska-Kozak, dr Jerzy Kiełbik, mgr Tadeusz Baryła, prof. Mariusz Piskuła, prof. Romuald Zabielski