NAUKA W RODZINNEJ ATMOSFERZE

8 czerwca odbyła się 5. edycja Pikniku Polskiej Akademii Nauk „Nauka też Sztuka!”. Podczas jednodniowej imprezy olsztyńska starówka zamieniła się w profesjonalne zaplecze naukowe. Główni organizatorzy, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności oraz Miejski Ośrodek Kultury, zaprosili do Olsztyna aż 12 Instytutów Polskiej Akademii Nauk, reprezentujących szeroki wachlarz dziedzin, m.in. archeologię, geologię, biologię, medycynę. Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku po raz kolejny partnerował temu wyjątkowemu wydarzeniu.

Miłośnicy wiedzy mieli do dyspozycji przygotowane przez naukowców atrakcje, pokazy i warsztaty, podczas których mogli m.in. wykonać mikroskopowe i makroskopowe preparaty pasożytów, zrobić pamiątkowe „selfie” za pomocą sieci neuronowych, sprawdzić elektryczną aktywność swojego mózgu oraz obejrzeć pod mikroskopem skały i mazurski zooplankton. Wielbiciele zagadek sprawdzili się w archeologicznych puzzlach i ceramiczno-tkackiej „kostce Rubika”, a najmłodsi odnaleźli radość w cieczy nienewtonowskiej – zabawie sensoryczno-plastycznej. Sceptycy działań interdyscyplinarnych mogli odwiedzić Olsztyńską Galerię Sztuki, w której Jerzy Grochocki prowadził oryginalne działanie performatywne. Zaprezentowany przez artystę „Tekst wizualny” był nie tylko efektem działań w obrębie sztuki konstruktywistycznej, ale także unikatowym połączeniem języka, obrazu i liczby.

Rosnąca z roku na rok popularność Pikniku cieszy szczególnie ze względu na widoczną wśród mieszkańców Olsztyna ciekawość świata oraz chęć weryfikowania i wyjaśniania otaczających nas zjawisk. Spotkanie ludzi ciekawych nauki, ale nie związanych z nią na co dzień, była wymierna także dla naukowców, którzy swoją pasją, zaangażowaniem, ale przede wszystkim chęcią dzielenia się posiadaną wiedzą, obalili mit nudnego i zamkniętego w sobie „nerda”.

fot. Archiwum IRZiBŻ PAN


 

TEKST WIZUALNY - MIĘDZY SZTUKĄ A NAUKĄ

W dniach 6-9 czerwca 2019 r. Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku gościł Jerzego Grochockiego – uznanego artystę, przedstawiciela polskiej sztuki konstruktywistycznej.


W Auli Teatralnej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego artysta opowiedział o fundamentach „Tekstu wizualnego” - stworzonym przez siebie i konsekwentnie rozwijanym przez cały dojrzały okres twórczości Systemie Czterech Znaków Płaszczyzny i Czterech Obszarów Przestrzeni, który jest wynikiem wnikliwej obserwacji i przemyśleń dotyczących koloru, przestrzeni i płaszczyzny obrazu. Artysta przybliżył słuchaczom koncepcję sztuki świadomej i niezależnej, a po teoretycznym wstępie zaprezentował część warsztatową i przeprowadził eksperyment, do którego zaprosił zgromadzonych gości – studentów, naukowców i artystów.

Jerzy Grochocki - absolwent wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1957 r.) oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1963 r.). W latach 1967-1970 matematyczno-geometryczne fascynacje prowadzą Grochockiego w kierunku sztuki konstruktywistycznej. W roku 1970 określił cztery podstawowe pojęcia kształtu: płaszczyznę, kwadrat, linię i punkt, oraz cztery pojęcia barwy: czarnej, złotej, srebrnej i białej. Z tych elementów stworzył System Czterech Znaków Płaszczyzny i Czterech Obszarów Przestrzeni. W tym czasie był związany z ruchem Sztuki Systemu w Europie i jego grupami artystycznymi z Francji, Holandii, Finlandii i Austrii. Grochocki prezentował swoją twórczość na przeszło stu indywidualnych i grupowych wystawach w Europie i USA. Otrzymał kilka nagród i wyróżnień. Prace Grochockiego znajdują się w muzeach i prywatnych kolekcjach w Europie i USA.

 


 

 

Stacja Badawcza Instytutu Nenckiego w Mikołajkach o przyrodzie polarnej

„Przyroda polarna” to tytuł cyklu wydarzeń popularnonaukowych, na które zaprasza Stacja Badawcza Instytutu Nenckiego w Mikołajkach z Oddziałem PAN w Olsztynie i w Białymstoku. Za nami pokaz filmów przyrodniczych o tematyce polarnej autorstwa najwybitniejszego polskiego fotografa i filmowca przyrody, Włodzimierza Puchalskiego. 18 maja w siedzibie Stacji zaprezentowano 5 filmów krótkometrażowych, które zostały poddane rekonstrukcji cyfrowej. Filmy powstały w czasie polskiej wyprawy polarnej na Spitsbergen kierowanej przez doc. Stanisława Siedleckiego.


Wydarzenie znajdzie swoją kontynuację już 1 czerwca podczas wernisażu wystawy fotograficznej pt. „Przyroda Antarktyki i Polska Stacja Antarktyczna im. H. Arctowskiego” autorstwa Tomasza Janeckiego – wieloletniego pracownika Zakładu Biologii Antarktyki PAN, uczestnika 6 polskich Wypraw Antarktycznych.


 

Dydaktycy i specjaliści w trosce o jakość nauczania fizyki

Środowisko uniwersyteckie, nauczyciele i przedstawiciele instytucji związanych z edukacją spotkali się po raz trzeci w Białymstoku, by w gronie specjalistów i entuzjastów fizyki wymienić doświadczenia oraz wypracować najlepsze rozwiązania dla efektywnego nauczania tego przedmiotu w polskich szkołach.

 

 

Konferencja Nauczycieli Fizyki odbyła się 30 marca 2019 r. na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Wydarzenie, które miało miejsce po raz trzeci, zostało zorganizowane z inicjatywy Uniwersytetu w Białymstoku, Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku oraz Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego w Białymstoku. Z roku na rok zainteresowanie konferencją rośnie – tegoroczna edycja zgromadziła ponad 50 osób, które podczas jednego intensywnego dnia rozprawiały się z tematami m.in. interdyscyplinarnego podejścia do nauczania fizyki, wykorzystania najnowszych technologii, czy miejsca na eksperymenty i poznanie empiryczne w programie nauczania fizyki w szkołach powszechnych. Uczestnicy zapoznali się także z przygotowanymi przez Polskie Towarzystwo Fizyczne rekomendacjami dla dydaktyków. W spotkaniu brała udział firma produkująca pomoce naukowo-dydaktyczne, co spotkało się z dużym entuzjazmem ze strony nauczycieli świadomych zależności między atrakcyjnością prowadzonych przez nich lekcji a zainteresowaniem fizyką i zaangażowaniem uczniów. Zwieńczeniem wydarzenia było wytypowanie kandydatów do Nagrody im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli fizyki.


 

Trzecie Marcowe Spotkania z Nauką

W dniach 21-23 marca odbyła się trzecia edycja Drzwi Otwartych Uniwersytetu w Białymstoku. Wydarzenie zorganizowano we współpracy z Oddziałem Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku.

Oferta zajęć była bardzo różnorodna. Coś dla siebie znalazła zarówno młodzież szkolna, jak i dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami. Wydział Fizyki zaprosił m.in. na wykład o falach grawitacyjnych, pokaz działania camera obscura i maszyn sterowanych komputerowo. Chemicy zaproponowali praktyczne zajęcia laboratoryjne, serwowali super lody i chrupki młodego naukowca. Przygotowali też m.in. konkursy plastyczne z okazji 100-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz 150-lecia powstania Układu Okresowego Pierwiastków. W sobotę 23 maja można było również obejrzeć nowe SHOW pt. „Smerfastyczna Impreza”, zagrać w Chemiczne Scrabble i wylosować nagrodę w Chemicznej Tomboli. U Biologów można było posłuchać o wielkich epidemiach w dziejach ludzkości, wybrać się na warsztaty z analizy pyłkowej, albo dowiedzieć się, co kryje ul. Matematycy i informatycy przygotowali warsztaty dotyczące fotografii, robotów i komputerów

 

 

W ciągu 3 dni Marcowych Spotkań z Nauką gościliśmy w budynkach Kampusu Uniwersytetu około 2500 osób. Przygotowano ponad 235 godzin zajęć (z koniecznością rejestracji). W tym: odbyło się 18 wykładów, przygotowano 48 godzin zajęć laboratoryjnych, przeprowadzono 34 godziny warsztatów, oprowadzono 18 wycieczek „Tajemnice Kampusu”, odbyły się 3 przedstawienia Chemicznego Show.

Wykonano ponad 600 gałek lodów, zjedzono 5 paczek dymiących chrupek, wykonano 46 prac na konkurs plastyczny pt. „Laboratorium chemiczne” z okazji 100-lecia Powstania Polskiego Towarzystwa Chemicznego, grano w chemiczne scrabble z okazji 150 rocznicy powstania Układu Okresowego Pierwiastków. Wylosowano ponad 60 nagród w Chemicznej Tomboli.

Dla odwiedzających Kampus otwarte było Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze, Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe oraz Wystawa: prac malarskich wraz z akcją charytatywną oraz wystawa fotografii obiektów kosmicznych.


 

Podkategorie

Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku oraz Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN uprzejmie zapraszają do zwiedzania wystawy:

 


 

7 lipca 2020 roku w siedzibie Oddziału przy ul. Partyzantów 87 odbyła się 12. sesja Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku. Posiedzenie zainicjowało zwiedzanie z przewodnikiem, Panem mgr. Tadeuszem Baryła (pracownikiem merytorycznym Instytutu Północnego w Olsztynie) wystawy „Dom Polski 100 lat”. Następnie Prezes Oddziału, prof. Andrzej Ciereszko przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału od 1 kwietnia 2020 r. W dalszej kolejności prof. Barbara Gawrońska-Kozak (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN) przedstawiła wstępne informacje na temat reaktywacji Komisji Nauk o Życiu, a prof. Jakub Borkowski (Przewodniczący Komisji, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM) zapoznał członków Oddziału z bieżącymi sprawami działalności Komisji Ochrony i Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi. Następnie dyskutowano i głosowano nad zmianą w statucie Oddziału dotyczącą zmniejszenia kworum Zgromadzenia Ogólnego do 1/3 liczby członków (zmiana została przegłosowana większością głosów). Po głosowaniu prof. Romuald Zabielski przedstawił członkom propozycje reformy PAN, a prof. Włodzimierz Bednarski poruszył sprawy dotyczące organizacji i zakresu tematycznego tegorocznej edycji Wszechnicy PAN.

Od lewej: prof. Andrzej Ciereszko, prof. Jan Kotwica, prof. Tadeusz Krzymowski, prof. Włodzimierz Bednarski, prof. Adam Zięcik, prof. Jakub Borkowski, prof. Barbara Gawrońska-Kozak, dr Jerzy Kiełbik, mgr Tadeusz Baryła, prof. Mariusz Piskuła, prof. Romuald Zabielski