Od września 2017 roku Oddział rozpoczął publikację periodyku "PANorama. Biuletyn PAN w Olsztynie i w Białymstoku".

Panorama winieta2

 

Jest to czasopismo o charakterze informacyjno-polemicznym i popularnonaukowym. Zadaniem czasopisma jest promowanie nauki prowadzonej na obszarze działania Oddziału. Prezentowane są tu także stanowiska i opinie w ważnych sprawach z zakresu nauki, edukacji i rozwoju społeczno-gospodarczego regionu Warmii, Mazur i Podlasia. Biuletyn poza tym informuje o bieżącej działalności Oddziału i funkcjonujących przy nim komisji naukowych oraz relacjonuje wydarzenia popularyzujące naukę.

Zapraszamy na stronę www.panorama.olsztyn.pan.pl , gdzie można zapoznać się z treścią bieżącego numeru. 


 

 

UDZIAŁ POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ROZWOJU NAUKI W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSCE

 

W drugiej połowie 2016 r. ukazała się kolejna publikacja Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku.

Książka pt. „Udział Polskiej Akademii Nauk w rozwoju nauki w północno-wschodniej Polsce” zawiera krótką historię powołania Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku i określa jego rolę w regionie. Prezentuje historyczny zarys rozwoju nauki na Warmii i Mazurach autorstwa prof. S. Achremczyka. Wydawnictwo popularyzuje osiągnięcia naukowe wszystkich członków Oddziału, w tym tych związanych z Olsztynem i z Białymstokiem, a także przedstawia udział nieżyjących członków PAN w rozwoju olsztyńskiej uczelni wyższej (od WSR przez ART do UWM). W publikacji można znaleźć historie jednostek badawczych PAN funkcjonujących na terenie działalności Oddziału – Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie, Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego w Mikołajkach, Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie Górnym – z podkreśleniem osiągnięć wybranych naukowców.

 ksiązka1


  

INFORMATOR ODDZIAŁU PAN W OLSZTYNIE I W BIAŁYMSTOKU

 

Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie przygotował w 2015 r. swoją pierwszą publikację. Jest nią "Informator Oddziału...".

Publikacja prezentuje po krótce historię powstania najmłodszego oddziału w strukturach Polskiej Akademii Nauk, przedstawia Prezydium oraz członków Oddziału, wymienia zadania, jakie stawia sobie Oddział w działalności w zakresie rozwoju i promocji nauki na obszarze północno-wschodniej Polski, cytuje zapisy Statutu Oddziału.

W „Informatorze” można znaleźć też prezentacje jednostek naukowych PAN funkcjonujących na terenie województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego oraz sprawozdanie z uroczystej inauguracji działalności OOB.

 

okładka Informator