Szanowni Państwo, chcielibyśmy ogłosić, że Polska Akademia Nauk poszukuje pracownika na stanowisku specjalisty w Oddziałe PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie. Tutaj znajdą Państwo szczegóły ogłoszenia.

Kopernik PAN Sredni 1082x720 1


Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominamy o rozpoczętym procesie wyborczym do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Wybory odbywają się przy pomocy elektronicznego systemu wyborczego Polskiej Akademii Nauk. Zgodnie z harmonogramem rejestracja osób uprawnionych do głosowania zakończy się 6 października 2023 r. Dokonanie rejestracji wymaga zalogowania się w systemie na stronie https://esw.pan.pl/Account/Login i postępowania zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie https://pan.pl/regulamin-2/. 


Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w Konwersatorium Spektrometrii Atomowej, które odbędzie się w dniach 11-13 września 2023 roku na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. Szczegółowe informacje o zapisach i programie konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.kosat.pl/

kosat konwersatorium spektrometrii atomowej 002


Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że podczas 26. sesji Zgromadzenia Członków Oddziału, w dniu 23. czerwca 2023 roku podjęto Uchwałę nr 2/2023 w sprawie podwyższenia Nagrody Naukowej Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie z kwoty 3 600,00 do 5 000,00.


18 maja 2023 r. Komisja Nauk Humanistycznych we współpracy z Olsztyńskim Forum Nauki i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie zorganizowała otwartą debatę na temat miejsca humanistyki we współczesnym świecie. Wykład wprowadzający wygłosił prof. dr hab. Andrzej Wojciech Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) pt. „Utracona przyszłość? Wiedza, wyobraźnia i performatywność postępu”. Po debacie odbyło się również zebranie Komisji Nauk Humanistycznych. Podjęto m.in. temat zorganizowania spotkania popularyzującego wiedzę o historii regionu, a także humanistycznej konferencji naukowej w roku 2024.

debata 1

debata 2