Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że  5 grudnia 2023 roku odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody Naukowej Oddziału.

Laureatami Nagrody Naukowej Oddziału w roku 2023 zostali:

 

1)  w kategorii nauki społeczne i humanistyczne:

prof. dr hab. Grzegorz Jasiński, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski

za trzy monografie: Na Mazurach w XIX i XX wieku. Prace historyczne (Dąbrówno - Olsztyn 2020); Luteranie na Mazurach i Warmii po 1945 roku (Olsztyn 2021); Mazury i Polacy. Relacje z podróży i opinie z przełomu XIX i XX wieku (2022).

 

2)  w kategorii nauki biologiczne, rolnicze i medyczne:

prof. n. med. Andrzej Edward Grzybowski, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski

za opracowanie modeli algorytmów służących ocenie ryzyka krótkowzroczności oraz zastosowania AI do diagnozowania retinopatii u diabetyków.

 

3)  w kategorii nauki ścisłe, techniczne i nauki o Ziemi:

dr hab. Elżbieta Regulska, Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku

za osiągniecie w dziedzinie nauk ścisłych, technicznych i nauk o Ziemi po tytułem „Modyfikowane mieszane tlenki metali oraz aromatyczne związki heterocykliczne zawierające fosfor w układzie pierścieni skondensowanych jako materiały funkcjonalne”.

 

Kapituła postanowiła przyznać również dwa Wyróżnienia, które otrzymali:

1)  dr hab. inż. Roman A. Lewandowski, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski

za opracowanie pt. „Kontrola menedżerska i jej wpływ na wyniki szpitali publicznych. Ujęcie modelowe” (Warszawa 2022; ss. 504)

 

2)  dr Agnieszka Gęgotek, Uniwersytet w Białymstoku

za wykazanie zmian w profilu proteomicznym komórek skóry pod wpływem promieniowania UVA/UVB w warunkach in vitro, oraz określenie zakresu działania związków protekcyjnych wobec tych komórek.

Laureatom i Wyróżnionym serdecznie gratulujemy, jednocześnie informujemy, że uroczystość rozdania Nagród i Wyróżnień odbędzie się w styczniu 2024 r., a o jej terminie poinformujemy Państwa w najbliższym czasie. 

 


Dermacentor reticulatus ixodid tick 26455785344

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku spotkanie w ramach WSZECHNICY PAN „Człowiek – Środowisko – Żywność – Zdrowie” – dwugłos w sprawie. 6 grudnia o godz. 13.00 na platformie Teams odbędą się wykłady pod wspólną nazwą „Dwugłos o diagnostyce chorób przenoszonych przez kleszcze - teraźniejszość i przyszłość". Prof. dr hab. Joanna Zajkowska (Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) wygłosi prelekcję na temat „Jak diagnozujemy choroby przenoszone przez kleszcze”, a prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska (Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) przedstawi wykład pt. „Metody multiomiczne w diagnostyce chorób przenoszonych przez kleszcze". Poniżej link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abd8dc5abe6314fcdbdf8e2233d972f24%40thread.tacv2/1697540708140?context=%7b%22Tid%22%3a%22c09e1b13-b101-4ccc-9d9b-05118a718591%22%2c%22Oid%22%3a%223d9427a6-8e80-47b7-887a-726d4b6219e0%22%7d

Spotkanie poprowadzi dr hab. inż. Wiesław Wiczkowski, prof. IRZiBŻ PAN (Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie), przewodniczący Komisji Nauk o Życiu.

 


chleb wiki

 

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na trzecie spotkanie w ramach WSZECHNICY PAN „Człowiek – Środowisko – Żywność – Zdrowie” – dwugłos w sprawie. 28 listopada o godz. 13.00 na platformie Teams odbędą się wykłady pod wspólną nazwą „Dwugłos o produkcji pieczywa i jego wartości żywieniowej”. Prof. dr hab. inż. Katarzyna M. Majewska (Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) wygłosi prelekcję na temat „Produkcja pieczywa – tradycja i nowoczesność”, a dr inż. Krzysztof Dziedzic (Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Pracownia Chemii i Technologii Zbóż, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) przedstawi wykład pt. „Chleb marzeń – wczoraj, dzisiaj, jutro”. Poniżej link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abd8dc5abe6314fcdbdf8e2233d972f24%40thread.tacv2/1697540445618?context=%7b%22Tid%22%3a%22c09e1b13-b101-4ccc-9d9b-05118a718591%22%2c%22Oid%22%3a%223d9427a6-8e80-47b7-887a-726d4b6219e0%22%7d

Spotkanie poprowadzi dr hab. Adam Jurgoński, prof. IRZBŻ PAN (Zakład Biologicznych Funkcji Żywności, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie), członek Komisji Nauk o Życiu, sekcja Nauk o Żywności i Żywieniu.

 


słuch

Serdecznie zapraszamy na kolejne wykłady w ramach Wszechnicy PAN - Dwugłos o postępie w leczeniu zaburzeń słuchu. Prelegentami będą Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie), który wygłosi wykład pt.„Współczesne możliwości leczenia i rehabilitacji zaburzeń słuchu” oraz Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Krzysztof Kochanek (Instytut Fizjologii i Patologii słuchu w Warszawie), który zaprezentuje temat: „Współczesne możliwości wczesnego wykrywania i diagnostyki zaburzeń słuchu”. Spotkanie odbędzie sie na platformie Teams, we wtorek 21 listoipada o godz. 13.00, link do spotkania:
 
Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Nina Smolińska, Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 
 

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji międzynarodowej konferencji "Towards Comprehensive Population Studies II", która odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2023 roku w Białymstoku.

Konferencja będzie niezwykłą okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami i odkryciami w dziedzinie badań populacyjnych, a także do dyskusji o przyszłości tej dynamicznie rozwijającej się dziedziny. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa szczególnie społeczność skupioną wokół Komisji Nauk o Życiu Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku - współorganizatora wydarzenia.

Zachęcamy  do aktywnego udziału w konferencji, gdyż jest to doskonała okazja do nawiązania kontaktów naukowych z innymi ekspertami z Polski i Europy oraz generowania pomysłów na wykorzystanie danych zbieranych w różnych kohortach.

Bezpłatna rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową konferencji:https://conference.bialystok.plus. Na stronie znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące programu, prelegentów oraz procedury rejestracji.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym inspirującym wydarzeniu naukowym i dołączenia do rozmów, które kształtują przyszłość badań populacyjnych.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Karol Kamiński - Przewodniczący Komitetu Naukowego

Dr Paweł Sowa - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego