inst

 

 

Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie obchodzi jubileusz 30-lecia istnienia.

Początki działalności placówki sięgają lat osiemdziesiątych XX wieku rozpoczętej dzięki zaangażowaniu profesorów: Tadeusza Krzymowskiego, Haliny Kozłowskiej, Antoniego Rutkowskiego i Tadeusza Garbulińskiego.

23 lutego 1988 roku uchwałą prezydium PAN powołano do życia Centrum Agrotechnologii i Weterynarii PAN, którego pierwszym dyrektorem został prof. Tadeusz Krzymowski.

1 kwietnia 1988 roku odbyło się spotkanie organizacyjne nowo powołanej instytucji, Rada Naukowa ukonstytuowała się w październiku 1988 roku, a jej przewodniczącym został prof. Antoni Rutkowski. Początkowo nowa placówka korzystała z zaplecza i kadry Akademii Rolniczo-Technicznej w olsztyńskim Kortowie, dopiero po paru latach lokując się przy ulicy Tuwima i przy ulicy Prawocheńskiego, a następnie przy ulicy Bydgoskiej. W kolejnych latach placówką kierowali: prof. Halina Kozłowska i prof. Adam Zięcik.

W 1995 roku na wniosek Rady Naukowej i przy aprobacie prezydium PAN placówka uzyskała status instytutu i zmieniono jej nazwę na Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN.

Obecnie IRZiBŻ PAN w Olsztynie wraz ze Stacją Badawczą w Popielnie, kierowany przez prof. Mariusza Piskułę, zatrudnia 220 pracowników, w tym 16 profesorów tytularnych, 25 doktorów habilitowanych i 35 doktorów, jego zakłady znajdują się w czterech lokalizacjach, w dwóch miastach - Olsztynie i Białymstoku.

Rok jubileuszowy jest dla Instytutu przełomowy, ponieważ po 30 latach istnienia, rozpocznie się budowa jego docelowej siedziby z zapleczem biznesowym. Przyjmuje się, że zostanie oddana do użytku do końca 2020 r., a kosztować będzie 93 mln zł.

 

http://pan.olsztyn.pl/2018/04/instytut-rozrodu-zwierzat-i-badan-zywnosci-pan-w-olsztynie-obchodzi-30-lat/

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,28960,instytut-rozrodu-zwierzat-i-badan-zywnosci-pan-w-olsztynie-obchodzi-30-lecie


 

Prof. Adam Zięcik

doceniony za działania na rzecz Warmii i Mazur

 

Miło nam poinformować, że prof. Adam Zięcik – wiceprezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku  z siedzibą w Olsztynie – został uhonorowany tytułem „Osobowość Roku Warmii i Mazur” w kategorii „Nauka”.

 

31666 920180316224910

źródło zdjęcia: portal Olsztyn24

Tytuł „Osobowość Warmii i Mazur” już po raz 25. został przyznany przez przedsiębiorców z Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu osobom i instytucjom, których działania przyczyniają się do rozwoju Warmii i Mazur.  Uhonorowani nie są związani z biznesem, a wręczane statuetki stanowią wyróżnienie za promowanie województwa warmińsko-mazurskiego oraz wybitne osiągnięcia na rzecz regionu. Gala wręczenia odbyła się w piatek, 16 marca br.

Jury doceniło wybitne osiągnięcia naukowe Prof. Adama Zięcika z zakresu badań nad fizjologią i endokrynologią rozrodu zwierząt, a także za inicjatywę oraz podjęte działania na rzecz utworzenia w 2014 r Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie w w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie oraz promocję regionu warmińsko-mazurskiego w Polsce i na świecie.

W pozostałych kategoriach tytuł i statuetka trafiła do:

• dr. Pawła Grabali z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie (kategoria „Medycyna”),

• Rotary Club Olsztyn (kategoria „Działalność humanitarna”),

• Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu (kategoria „Kultura”).

Tytułem honorowym „Osobowości Roku Warmii i Mazur” została wyróżniona Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

 

Laureatom serdecznie gratulujemy!

 

Dodatkowe materiały:

https://informacje.pan.pl/index.php/serwis-media/2090-prof-a-ziecik-warminsko-mazurska-osobowoscia-roku

https://olsztyn.tvp.pl/36433262/nagrodzili-osoby-ktorzy-rozwijaja-potencjal-warmii-i-mazur

http://olsztyn.wm.pl/501152,Przedsiebiorcy-wreczyli-statuetki-Osobowosc-Roku-ZDJECIA.html#axzz5ACO5RMdM

https://www.olsztyn24.com/news/31666-warmisko-mazurski-klub-biznesu-wreczyl-swoje-wyroznienia--6508279.html


W Białymstoku nauka na wyciągnięcie ręki

 

screenshot 98 2

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w "Marcowych Spotkaniach z Nauką" organizowanych w ramach Dni Otwartych na terenie Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 1. Oddział PAN w Olsztynie i w Białystoku jest współorganizatorem tego wydarzenia popularyzującego naukę w regionie.

W dniach 15-17 marca 2018 roku w Instytutach Chemii i Biologii, na Wydziałach Fizyki oraz Matematyki i Informatyki UwB zostanie zorganizowanych szereg atrakcji zarówno dla grup uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jak i dla miłośników nauki oraz pasjonatów poszukujących wiedzy na temat praw rządzących światem. Zadaniem imprezy jest promowanie nauki oraz zdrowej i ekologicznej żywności.

 

W przeciągu 3 dni odbędą się warsztaty i zajęcia laboratoryjne, w trakcie których uczestnicy będą mogli zobaczyć oraz wykonać samodzielnie doświadczenia pod czujnym okiem pracowników i studentów, prezentacje stolikowe, gdzie będzie można zobaczyć doświadczenia z chemii czy fizyki, wycieczki po Instytucie Chemii, Instytucie Biologii, Wydziale Fizyki oraz Wydziale Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym, w trakcie których będzie można zobaczyć laboratoria i unikalną aparaturę naukowo-badawczą oraz usłyszeć o badaniach, jakie są tam prowadzone, wykłady i prelekcje popularnonaukowe na temat chemii w życiu codziennym i prezentacje o Wydziale Biologiczno-Chemicznym, Wydziale Fizyki oraz Wydziale Matematyki i Informatyki, konkursy oraz zabawy z nagrodami dla dzieci i dorosłych.

Dniom otwartym towarzyszy wystawa „Pod przewodnią gwiazdą nauki” poświęcona wybitnemu polskiemu fizykowi Marianowi Smoluchowskiemu (1872-1917), postaci, którą warto przybliżyć społeczeństwu, gdyż należał do tej nielicznej grupy uczonych, którzy kierowali naukę na nowe tory. Teorie ruchów Browna i opalescencji krytycznej opracowane przez Smoluchowskiego przyczyniły się do uznania istnienia atomów. Co więcej, w XXI wieku prace Smoluchowskiego wciąż inspirują naukowców, gdyż jest on jednym z najczęściej cytowanych w literaturze światowej polskich uczonych.

screenshot 97 300x203

Na wystawie można zobaczyć kopie dokumentów związanych z życiem i pracą naukową Mariana Smoluchowskiego, demonstracje układu mikroskopowego do obserwacji ruchów Browna i zestawów symulacyjnych ruchy statystyczne. Ekspozycja prezentuje nie tylko osiągnięcia naukowe Smoluchowskiego, ale także jego prywatne pasje. Należał on bowiem do pionierów narciarstwa w Polsce, a w młodości należał do czołówki alpinistów i był pierwszym zdobywcą 16 szczytów w Alpach i Dolomitach.

Wystawa została przygotowana przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w 2017 roku, ogłoszonym Rokiem Mariana Smoluchowskiego przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. Wypożyczona ekspozycja składa się dwóch części, z których jedna znajduje się w łączniku pomiędzy kampusowymi budynkami Wydziału Fizyki i Instytutu Chemii i jest ogólnodostępna, natomiast druga umieszczona jest w sali 1002 "Feniks" w kampusowym Uniwersyteckim Centrum Kultury (UCK) i jej zwiedzanie możliwe jest po uprzedniej rezerwacji.

Informacje o wydarzeniach i planowanych atrakcjach dostępne są na stroniach internetowych Uniwersytetu w Białymstoku,poszczególnych Wydziałów, Facebooku oraz w mediach.

Szczegółowe informacje:

http://dniotwarte.uwb.edu.pl/

http://physics.uwb.edu.pl/wf/?page_id=7104


 

 

 W sobotę 3 marca 2018 r. na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 1L odbędzie się II Konferencja Nauczycieli Fizyki.

10787558 knf 2018 poster1

 

 Do udziału w konferencji zapraszamy nie tylko nauczycieli fizyki, ale również nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz specjalistów związanych z edukacją dzieci i młodzieży.

W tegorocznej, 2. edycji konferencji zaproszenie kierowane jest nie tylko do nauczycieli województwa podlaskiego, lecz także warmińsko-mazurskiego.

 

Rejestracja uczestników trwa jeszcze do 15 lutego br.

 

Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczy prof. Krzysztof Szymański, członek Komisji Nauk Chemicznych i Fizycznych, a Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku po raz drugi jest współorganizatorem tego przedsięwzięcia.

 

Więcej informacji (w tym formularz zgłoszeniowy oraz program) dostępnych jest na stronie internetowej konferencji:

http://physics.uwb.edu.pl/wf/knf2018/

 


Dotacja dla Stacji Badawczej w Popielnie

 

Jak informuje portal „Nauka w Polsce” Stacja Badawcza Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Popielnie otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, dzięki której zostanie zrealizowany projekt gruntownej modernizacji Stacji.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie prawie 1,7 mln zł, z czego 85 proc. pokryje unijna dotacja. Tak uzyskane fundusze pozwolą na unowocześnienie Stacji, poprawę infrastruktury i budowę nowych elementów bazy turystycznej, a także zaplecza służącego ochronie zwierząt.

 

29473301 29473268

żródło: IRZiBŻ PAN w Olsztynie

Więcej informacji można znaleźć poniżej:

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,28004,stacja-pan-w-popielnie-chce-przyciagnac-turystow-i-zadbac-o-bezpieczenstwo

http://pan.olsztyn.pl/2018/01/nowe-inwestycje-w-stacji-pan-w-popielnie/

http://pan.olsztyn.pl/2018/01/stacja-instytutu-rozrodu-zwierzat-i-badan-zywnosci-pan-w-popielnie-chce-przyciagnac-turystow-i-zadbac-o-bezpieczenstwo-zwierzat/