Informujemy w dniach 6-8 listopada br. odbędzie się współorganizowane przez Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku

II Sympozjum Perspektywy w ochronie bioróżnorodności.

Szczegółowe informacje na stronie

www.pan.olsztyn.pl/2017/08/ii-sympozjum-naukowe-perspektywy-w-ochronie-bioroznorodnosci/

10016162 0001

 


Uwaga!

 

Informujemy, że z dniem 1 listopada br. Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie

zmienił lokalizację swojej siedziby.

 

Nowy adres:

ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn

I piętro

pokój nr  117, 118, 119 

(budynek Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego)

 


 

NAGRODA NAUKOWA ODDZIAŁU

 

Z przyjemnością informujemy, że postanowieniem Kapituły Nagrody Naukowej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z dnia 17 października 2017r. laureatem tegorocznej Nagrody został dr hab. Andrzej Stupakiewicz z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. nadzw. UwB, uzyskał w latach 2014-2016 szereg istotnych wyników w zakresie badań ultraszybkich procesów indukowanych femtosekundowymi impulsami światła oraz mikromagnetyzmu. Miał on również w tym czasie istotny udział w rozwoju nowych eksperymentalnych metod czasowo-rozdzielczej ultraszybkiej magnetooptyki oraz nowego kierunku badań w fizyce ultraszybkich procesów magnesowania – nietermicznego femtomagnetyzmu. Wyniki uzyskane przez laureata Nagrody zostały zaprezentowane w 24 publikacjach, a zwieńczeniem badań jest publikacja w Nature „Ultrafast nonthermal photo-magnetic recording in a transparent medium”, której dr hab. Andrzej Stupakiewicz jest pierwszym autorem [542, 71, 2017]. W pracy tej po raz pierwszy zademonstrowano efekt nietermicznego ultraszybkiego przełączenia magnetyzacji z wykorzystaniem femtosekundowych impulsów laserowych. Duże zainteresowanie tym wynikiem sugeruje, że będzie on wykorzystywany w badaniach nad nowymi technologiami zapisu i odczytu informacji, które mogą mieć potencjał zrewolucjonizowania przemysłu komputerowego.

 

Kapituła Nagrody, doceniając wysoki poziom osiągnięć jeszcze dwóch kandydatów, postanowiła przyznać 2 wyróżnienia:

Prof. Zbigniewowi Chojnowskiemu z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za badania nad polską poezją XX i XXI wieku oraz badania nad literaturą regionu – piśmiennictwem i kulturą Mazurów,

oraz dr Magdalenie Niedziałkowskiej zatrudnionej w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży za cykl publikacji dotyczących zróżnicowania genetycznego łosi w Europie prezentujących po raz pierwszy w nauce światowej wzorzec filogenetyczny łosia w jego europejskim zasięgu.

 

Gratulujemy!

 


Posiedzenie Komisji Nauk Humanistycznych

 

Informujemy, że 24 października br. (wtorek) w sali posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w godz. 12.00 - 18.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Nauk Humanistycznych.

W trakcie spotkania członkowie z Białegostoku wygłoszą referaty prezentujące osiągnięcia podlaskiego środowiska naukowego.

 

Miejsce posiedzenia Komisji:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Wydział Humanistyczny

ul. K. Obitza 1

10-725 Olsztyn

 


Spotkanie członków Kapituły Nagrody

 

Informujemy, że dnia 17 października 2017 r. odbędzie się posiedzenie Kapituły Nagrody Naukowej Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku, podczas ktorego zostanie wyłoniony laureat tegorocznej edycji Nagrody.

Posiedzenie będzie miało miejsce w sali seminaryjnej IRZiBŻ PAN w Olsztynie w godz. 11-13.

Ogłoszenie nazwiska laureata Nagrody zostanie opublikowane do 31 października na stronie internetowej Oddziału, zaś uroczyste wręczenie Nagrody odbędzie się na sesji Zgromadzenia Członków Oddziału na przełomie listopada i grudnia tego roku.