Szanowni Państwo, ogłaszamy nabór wniosków do VII Edycji Nagrody Naukowej Oddziału. Dokumenty można składać osobiście, drogą mailową i pocztową, Termin upływa 30 czerwca br. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce "Nagroda Naukowa Oddziału". 

DSC 0289

 


Życzenia Wielkanoc 2023


7 marca 2023 roku na Uniwersytecie w Białymstoku odbyło się posiedzenie Komisji Nauk Chemicznych i Fizycznych. Prof. dr hab. Joanna Karpińska (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Chemii) przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji w latach 2019-2022. Na zebraniu odbyły się wybory nowych władz Komisji na kadencję 2023-2026. Przewodniczącą została prof. dr hab. Agnieszka Wilczewska (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Chemii), Wiceprzewodniczącymi prof. dr. hab. Andrzej Maziewski (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki) oraz dr hab. Janina Piekutin (Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku). W skład nowego Prezydium Komisji weszli także prof. dr hab. Danuta Kruk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk o Żywności), oraz dr hab. Ryszard Gieniusz, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku, Wydzial Fizyki). Funkcję Sekretarza Komisji otrzymała ponownie prof. dr hab. Marta Płońska-Brzezińska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny).

9 marca 2023 roku w siedzibie Oddziału PAN, przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie odbyło się posiedzenie Komisji Nauk o Życiu. Prof. dr hab. n. med. Barabara Gawrońska-Kozak (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie) przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji w latach 2020-2022. Na zebraniu odbyły się wybory nowych władz Komisji na kadencję 2023-2026. Przewodniczącym Komisji został dr hab. Wiesław Wiczkowski, prof. IRZiBŻ (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie), Wiceprzewodniczącą Komisji i Przewodniczącą Sekcji Nauk Biologicznych prof. dr hab. Nina Smolińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Wiceprzewodniczącym Komisji i Przewodniczącym Sekcji Nauk Medycznych dr hab. Piotr Zabielski (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku), Wiceprzewodniczącym Komisji i Przewodniczącym Sekcji Nauk o Żywności i Żywieniu dr hab. Sylwester Czaplicki, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Sekretarzem Komisji dr Bartosz Fotschki (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie). 

KNOŻ


Z inicjatywy Artystycznej Rezerwy Twórczej UWM i pod patronatem dr. hab. Jerzego Przyborowskiego, prof. UWM, Rektora Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, prof. dr. hab. Andrzej Ciereszko, prezesa Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku  z siedzibą w Olsztynie oraz prof. dr. hab. Mariusza Piskuły, Dyrektora Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, naukowcy, studenci i mieszkańcy Olsztyna w dniach od 13 do 17 lutego br. malowali obraz pt. „Nasze Niebo Kopernika”. Na obrazie o powierzchni 80 na 100 cm oznaczono 832 kwadraty. Każdy z uczestników mógł zamalować jeden z nich dowolnym motywem. Takie niepozorne wydarzenia artystyczne są próbą budowania relacji we współczesnym świecie. Mała integracja środowiska akademickiego z mieszkańcami regionu.

Pomysłodawcą akcji jest dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM. Jego inspiracją były działania Profesora Geno Małkowskiego, które realizował kilkanaście lat temu między innymi podczas Europejskiej Nocy Naukowców.

Niebo