UWAGA!

 

Prezes Oddziału ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków do pierwszej edycji

Nagrody Naukowej Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku.

 

Termin składania wniosków do 30 czerwca br.

 

Szczegóły dotyczące Nagrody można znaleźć w zakładce "Nagroda Naukowa Oddziału"

 


 

INFORMACJA

 

Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku informuje,

że po analizie nadesłanych do siedziby Oddziału ofert w sprawie przygotowania biuletynu Oddziału,

do współpracy została wybrana olsztyńska firma "item" Tomasz Ciciński.


 

 OGŁOSZENIE

 

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku

z siedzibą w Olsztynie

informuje, że w terminie od 12 kwietnia do 26 kwietnia 2017 r. zbiera oferty współpracy

 w zakresie przygotowania biuletynu Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku.

Przedmiotem zamówienia będzie usługa polegająca na zaprojektowaniu makiety czasopisma,

złożeniu zawartości numeru biuletynu

oraz przekazaniu go w postaci elektronicznej (plik interaktywny)

i w postaci wydruków (10 egz.) do siedziby Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku.

 

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego

 

 


 

Posiedzenie

Komisji Nauk Humanistycznych

 

Informujemy, że 25 kwietnia 2017r. (wtorek) w Białymstoku w godz. 12.00-18.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Nauk Humanistycznych.

W trakcie spotkania planowane są wystapienie członków Komisji z Olsztyna. Przygotowane referaty będą prezentować dorobek i problematykę badawczą nauk teologicznych, historycznych, filologicznych oraz nauk o języku w środowisku olsztyńskim.

W programie spotkania przewidziany jest spacer członków Komisji po zabytkach Białegostoku.

 

Miejsce posiedzenia:

Uniwersytet w Białymstoku

Wydział Historyczno-Socjologiczny sala 108 A

Plac Uniwersytecki 1

15-420 Białystok

 


 

Forum wymiany doświadczeń dla fizyków

 

W sobotę 25 marca br. w Białymstoku odbędzie się współorganizowana przez Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku I Konferencja Nauczycieli Fizyki. Inicjatorem tego przedsięwzięcia oraz Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest prof. Krzysztof Szymański, członek funkcjonującej przy Oddziale Komisji Nauk Chemicznych i Fizycznych.

knf2017 plakat 1 212x300

Tematyka konferencji obejmie zagadnienia dotyczące celów i treści nauczania fizyki w obowiązującej podstawie programowej kształcenia ogólnego na III i IV etapie kształcenia oraz ich korelacji z wymaganiami podstawy w zakresie innych przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

Na przestrzeni ostatnich lat obserwowany jest systematyczny spadek średniego poziomu wiedzy i umiejętności z fizyki uczniów szkół średnich i studentów, a wysoki poziom bezrobocia w województwie podlaskim wskazuje na niedostosowanie wymagań podstawy programowej kształcenia do oczekiwań rynku pracy. Na konferencji zostanie podjęta próba określenia przyczyn tych niekorzystnych zjawisk widzianych poprzez pracę nauczycieli fizyki.

Konferencja w zamyśle w przyszłości organizowana będzie cyklicznie. Jej adresatem są nauczyciele fizyki. Wygłaszane referaty merytoryczne będą dotyczyły sposobów przekazywania treści fizycznych oraz demonstracji zjawisk w eksperymentach. Uniwersytet w Białymstoku z bogato wyposażonymi laboratoriami jest najwłaściwszym do tego miejscem.

Zamierzeniem jest, by konferencja była miejscem wymiany doświadczeń i stała się regionalnym forum dyskusyjnym w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, a zaproszeni do niej nauczyciele fizyki w aktywny sposób – poprzez przygotowane referaty, prezentacje, pokazy – wpłyną na ostateczny kształt konferencji. Konferencja umożliwi nauczycielom dzielenie się doświadczeniami poprzez wygłaszanie referatów oraz udział w otwartej dyskusji we własnym gronie. Przewidywanym efektem będzie wzrost poziomu nauczania.

Organizacja konferencji jest też odpowiedzią na pojawienie się nowych warunków w szkolnictwie spowodowanych wprowadzaniem reformy oświaty i nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Gośćmi zaproszonymi do wygłoszenia wykładów będą przedstawiciele Uniwersytetu w Białymstoku, reprezentujący Wydział Fizyki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Biologii, Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie, a także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Miejsce konferencji: Wydział Fizyki UwB, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1L, 15-245 Białystok

Zainteresowanych odsyłamy na stronę konferencji, gdzie można znaleźć informacje na temat organizatorów, potrzebne kontakty oraz ramowy program:

http://physics.uwb.edu.pl/wf/knf2017/