18 maja 2023 r. Komisja Nauk Humanistycznych we współpracy z Olsztyńskim Forum Nauki i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie zorganizowała otwartą debatę na temat miejsca humanistyki we współczesnym świecie. Wykład wprowadzający wygłosił prof. dr hab. Andrzej Wojciech Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) pt. „Utracona przyszłość? Wiedza, wyobraźnia i performatywność postępu”. Po debacie odbyło się również zebranie Komisji Nauk Humanistycznych. Podjęto m.in. temat zorganizowania spotkania popularyzującego wiedzę o historii regionu, a także humanistycznej konferencji naukowej w roku 2024.

debata 1

debata 2

  


Szanowni Państwo, ogłaszamy nabór wniosków do VII Edycji Nagrody Naukowej Oddziału. Dokumenty można składać osobiście, drogą mailową i pocztową, Termin upływa 30 czerwca br. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce "Nagroda Naukowa Oddziału". 

DSC 0289

 


Życzenia Wielkanoc 2023


7 marca 2023 roku na Uniwersytecie w Białymstoku odbyło się posiedzenie Komisji Nauk Chemicznych i Fizycznych. Prof. dr hab. Joanna Karpińska (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Chemii) przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji w latach 2019-2022. Na zebraniu odbyły się wybory nowych władz Komisji na kadencję 2023-2026. Przewodniczącą została prof. dr hab. Agnieszka Wilczewska (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Chemii), Wiceprzewodniczącymi prof. dr. hab. Andrzej Maziewski (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki) oraz dr hab. Janina Piekutin (Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku). W skład nowego Prezydium Komisji weszli także prof. dr hab. Danuta Kruk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk o Żywności), oraz dr hab. Ryszard Gieniusz, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku, Wydzial Fizyki). Funkcję Sekretarza Komisji otrzymała ponownie prof. dr hab. Marta Płońska-Brzezińska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny).

9 marca 2023 roku w siedzibie Oddziału PAN, przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie odbyło się posiedzenie Komisji Nauk o Życiu. Prof. dr hab. n. med. Barabara Gawrońska-Kozak (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie) przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji w latach 2020-2022. Na zebraniu odbyły się wybory nowych władz Komisji na kadencję 2023-2026. Przewodniczącym Komisji został dr hab. Wiesław Wiczkowski, prof. IRZiBŻ (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie), Wiceprzewodniczącą Komisji i Przewodniczącą Sekcji Nauk Biologicznych prof. dr hab. Nina Smolińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Wiceprzewodniczącym Komisji i Przewodniczącym Sekcji Nauk Medycznych dr hab. Piotr Zabielski (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku), Wiceprzewodniczącym Komisji i Przewodniczącym Sekcji Nauk o Żywności i Żywieniu dr hab. Sylwester Czaplicki, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Sekretarzem Komisji dr Bartosz Fotschki (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie). 

KNOŻ