Szanowni Państwo, chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że w dniu 7 listopada 2022 roku odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody Naukowej Oddziału w składzie: prof. dr hab. Andrzej Ciereszko, Prezes Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie, Przewodniczący Kapituły, prof. dr hab. Adam Zięcik, prof. dr hab. Jan Kotwica, prof. dr hab. Jerzy Wilkin, prof. dr hab. Leonarda Dacewicz, prof. dr hab. Sławomir Wołczyński, dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. UwB, dr hab. Krzysztof Bryl, prof. UWM

Decyzją Kapituły, na mocy Uchwały Prezydium Oddziału, przyznano trzy Nagrody i jedno wyróżnienie w VI Edycji naboru wniosków.

  • w kategorii nauki społeczne i humanistyczne:

Prof. dr hab. Jarosław Mariusz  Ławski, Wydział Filologiczny, Uniwersytet
w Białymstoku, za Przedstawienie nowej interpretacji utworów Juliusza Słowackiego
i zaproponowanie nowej metodologii badań nad wyobraźnią poetycką.

  • w kategorii nauki biologiczne, rolnicze i medyczne:

Dr hab. Agnieszka Wacławik, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
w Olsztynie, za Wykazanie molekularnych interakcji między sygnałem zarodkowym i jego mediatorami
a układem rodnym we wczesnej ciąży na modelu świni.

  • w kategorii nauki ścisłe, techniczne i nauki o Ziemi:

Prof. dr hab. Tomasz Brzeziński, Wydział Matematyki, Uniwersytet w Białymstoku, za cykl prac dotyczących „Badania struktury wiązarów i ich zastosowań w teorii pierścieni i klamerek”.

Przychylając się do rekomendacji Kapituły Nagrody Prezydium Oddziału postanawia przyznać również wyróżnienie, które otrzymuje:

  • Prof. dr hab. n. med. Barbara Gawrońska-Kozak, Instytut Rozrodu Zwierząt

i Badań Żywności PAN w Olsztynie za Wykazanie roli czynnika transkrypcyjnego FOXn1
i wyjaśnienie  mechanizmu jego działania w regeneracji urazów skórnych


sztuczna int oko

 

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na ostatnie spotkanie z cyklu Wszechnicy PAN „Człowiek – Środowisko – Żywność – Zdrowie” – dwugłos w sprawie. 24 listopada o godz. 18.00 odbędą się wykłady
z zakresu „Perspektyw sztucznej inteligencji w medycynie”. Prelekcje wygłoszą prof. dr hab. Andrzej Grzybowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazutrski, Wydział Lekarski, Klinika Okulistyki, temat wykładu: Korzyści i zagrożenia wykorzystania sztucznej inteligencji w medycynie, a szczególnie w okulistyce oraz prof. dr hab. Daoud Iskander, Politechnika  Wrocławska, temat wykładu: Aplikacje sztucznej inteligencji w okulistyce. Blask czy blichtr?

 

Poniżej znajdą Państwo link do aplikacji Teams, za pośrednictwem której odbędzie się spotkanie:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abd8dc5abe6314fcdbdf8e2233d972f24%40thread.tacv2/1667379049050?context=%7b%22Tid%22%3a%22c09e1b13-b101-4ccc-9d9b-05118a718591%22%2c%22Oid%22%3a%223d9427a6-8e80-47b7-887a-726d4b6219e0%22%7d

 


Wszechnica cukrzyca

 

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Wszechnicy PAN „Człowiek – Środowisko – Żywność – Zdrowie” – dwugłos w sprawie. 22 listopada o godz. 18.00 odbędą się wykłady z zakresu „Wyzwań w leczeniu otyłości i cukrzycy typu 2”. Prelekcje wygłoszą: prof. dr hab. n. med. Irina Kowalska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, temat wykładu: Dlaczego leczenie otyłości jest ważne
w terapii cukrzycy typu 2?
oraz prof. dr hab. n. med. Monika Karczewska-Kupczewska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, temat wykładu: Nowe możliwości leczenia otyłości i cukrzycy typu 2.

 

Poniżej znajdą Państwo link do aplikacji Teams, za pośrednictwem której odbędzie się spotkanie:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abd8dc5abe6314fcdbdf8e2233d972f24%40thread.tacv2/1667378979466?context=%7b%22Tid%22%3a%22c09e1b13-b101-4ccc-9d9b-05118a718591%22%2c%22Oid%22%3a%223d9427a6-8e80-47b7-887a-726d4b6219e0%22%7d

  


Terapia genowa

 

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu Wszechnicy PAN „Człowiek – Środowisko – Żywność – Zdrowie” – dwugłos w sprawie. 17 listopada o godz. 18.00 odbędą się wykłady z zakresu „Perspektyw terapii genowej”. Prelekcje wygłoszą: prof. dr hab Józef Dulak, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki  i Biotechnologii, temat wykładu: Komórki macierzyste: zastosowania, perspektywy, nieporozumienia oraz prof. dr hab. n. med. Maciej Krawczyński, Centrum Genetyki Medycznej GENESIS, Poznań, temat wykładu Zastosowanie terapii genowych w okulistyce.

Poniżej znajdą Państwo link do aplikacji Teams, za pośrednictwem której odbędzie się spotkanie:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQxMzEyZTQtYmQ4NS00ZmNkLTk1YTctMjYzNmI4MzdjZDcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c09e1b13-b101-4ccc-9d9b-05118a718591%22%2c%22Oid%22%3a%223d9427a6-8e80-47b7-887a-726d4b6219e0%22%7d


leczenie stwardnienia rozsianego 000

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu Wszechnicy PAN „Człowiek – Środowisko – Żywność – Zdrowie” – dwugłos w sprawie. 8 listopada o godz. 18.00 odbędą się wykłady z zakresu „Postępu w leczeniu stwardnienia rozsianego”. Prelekcje wygłoszą: prof dr hab. med. Krzysztof Selmaj, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Lekarski, temat wykładu: Dotychczasowe osiągnięcia i przyszłość  leczenia stwardnienia rozsianego oraz prof. dr hab. med.  Marcin Mycko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Lekarski, temat wykładu: Poszukiwanie biomarkerów stwardnienia rozsianego.

Poniżej znajdą Państwo link do aplikacji Teams, za pośrednictwem której odbędzie się spotkanie:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abd8dc5abe6314fcdbdf8e2233d972f24%40thread.tacv2/1667378781782?context=%7b%22Tid%22%3a%22c09e1b13-b101-4ccc-9d9b-05118a718591%22%2c%22Oid%22%3a%223d9427a6-8e80-47b7-887a-726d4b6219e0%22%7d