9 marca 2023 roku w siedzibie Oddziału PAN, przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie odbyło się posiedzenie Komisji Nauk o Życiu. Prof. dr hab. n. med. Barabara Gawrońska-Kozak (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie) przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji w latach 2020-2022. Na zebraniu odbyły się wybory nowych władz Komisji na kadencję 2023-2026. Przewodniczącym Komisji został dr hab. Wiesław Wiczkowski, prof. IRZiBŻ (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie), Wiceprzewodniczącą Komisji i Przewodniczącą Sekcji Nauk Biologicznych prof. dr hab. Nina Smolińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Wiceprzewodniczącym Komisji i Przewodniczącym Sekcji Nauk Medycznych dr hab. Piotr Zabielski (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku), Wiceprzewodniczącym Komisji i Przewodniczącym Sekcji Nauk o Żywności i Żywieniu dr hab. Sylwester Czaplicki, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Sekretarzem Komisji dr Bartosz Fotschki (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie). 

KNOŻ


Z inicjatywy Artystycznej Rezerwy Twórczej UWM i pod patronatem dr. hab. Jerzego Przyborowskiego, prof. UWM, Rektora Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, prof. dr. hab. Andrzej Ciereszko, prezesa Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku  z siedzibą w Olsztynie oraz prof. dr. hab. Mariusza Piskuły, Dyrektora Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, naukowcy, studenci i mieszkańcy Olsztyna w dniach od 13 do 17 lutego br. malowali obraz pt. „Nasze Niebo Kopernika”. Na obrazie o powierzchni 80 na 100 cm oznaczono 832 kwadraty. Każdy z uczestników mógł zamalować jeden z nich dowolnym motywem. Takie niepozorne wydarzenia artystyczne są próbą budowania relacji we współczesnym świecie. Mała integracja środowiska akademickiego z mieszkańcami regionu.

Pomysłodawcą akcji jest dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM. Jego inspiracją były działania Profesora Geno Małkowskiego, które realizował kilkanaście lat temu między innymi podczas Europejskiej Nocy Naukowców.

Niebo


19 stycznia 2023 roku na Uniwersytecie w Białymstoku odbyło się posiedzenie Komisji Nauk Humanistycznych. Prof. dr hab. Halina Parafianowicz (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych) przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji w latach 2019-2022. Na zebraniu odbyły się wybory nowych władz Komisji na kadencję 2023-2026. Przewodniczącym został prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny), Wiceprzewodniczącymi prof. dr. hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny) oraz dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych). W skład nowego Prezydium Komisji weszli także prof. dr hab. Halina Parafianowicz (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych) oraz prof. dr hab. Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Teologii Prawosławnej). Funkcję Sekretarza Komisji otrzymał ponownie dr Bogdan Radzicki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny).

 Halinka

DSC 0291

DSC 0296

DSC 0300

  


17 stycznia 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Partyzantów 87, odbyła się Uroczystość rozdania Nagród Naukowych Oddziału. Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: dr Jerzy Kiełbik, Dyrektor Instytutu Północnego w Olsztynie, Jakub Klepański, Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego
w Olsztynie, Agnieszka Warakomska-Poczobutt, Dyrektor Biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, dr Mariusz Wawrzyniak, Prodziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, dr hab. Krzysztof Bryl, prof. UWM oraz dr hab. Leonarda Dacewicz, członkowie Kapituły Nagrody, prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski, Wiceprzewodniczący Komisji Nauk Humanistycznych, dr hab. Dariusz Kubiak, Sekretarz Komisji Ochrony i Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi, dr Joanna Bukowska, sekretarz Komisji Nauk o Życiu; prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski, prof. dr. hab. Adam Zięcik, prof. dr hab. Ryszard Górecki - członkowie Oddziału PAN, prof. dr hab. Jarosław Mariusz Ławski, Laureat Nagrody w kategorii nauk humanistycznych i społecznych, dr hab. Agnieszka Wacławik, prof. IRZiBŻ PAN, Laureatka Nagrody w kategorii nauk biologicznych, rolniczych i medycznych, prof. dr hab. Barbara Gawrońska-Kozak, Wyróżniona w kategorii nauk biologicznych, rolniczych i medycznych, ks. dr hab. Zbigniew Stępniak, Wydział Sztuki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Jeszcze raz gratulujemy Laureatom i Wyróżnionym osiągnięć i dziękujemy za znakomite wykłady. 

DSC 0289

 

DSC 0312

 

DSC 0316

 

DSC 0318

 

DSC 0324

 

 

DSC 0339

 

DSC 0351

 

DSC 0355

  


profJerzyWilkin

 

Szanowni Państwo,

w ślad za Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

z dużym żalem chcielibyśmy Państwa poinformować, że w dniu 10 stycznia 2023 roku w wieku 75 lat odszedł

Prof. dr hab. dr h. c. mult. Jerzy Wilkin.


Był członkiem Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie,

wybitnym naukowcem, nauczycielem akademickim, twórczym badaczem, niekwestionowanym autorytetem, wspaniałym przyjacielem, niezwykłym człowiekiem.


Zajmował się ekonomią instytucjonalną, ekonomią polityczną i ekonomią sfery publicznej, był autorem ok. 400 publikacji naukowych dotyczących m.in. problematyki rozwoju wsi i rolnictwa, relacji między państwem a gospodarką, czy też metodologii ekonomii i filozofii nauki.


Zasłużony pracownik Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Inicjator powstania w Instytucie Zakładu Integracji Europejskiej, którego był wieloletnim Kierownikiem.


Przez wiele lat związany z Uniwersytetem Warszawskim, na którym pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych, dyrektora Ośrodka Studiów Amerykańskich, kierownika Katedry Ekonomii Politycznej. Wykładał m.in. na Uniwersytecie w Białymstoku (na którym kierował Zakładem Przedsiębiorczości) oraz w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie.


Członek rzeczywisty PAN, doktor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.


W uznaniu zasług w zakresie rozwoju ekonomiki rolnictwa oraz wkładu w działalność European Association of Agricultural Economists (EAAE), Profesor otrzymał tytuł EAAE Fellow, będący najważniejszym wyróżnieniem nadawanym przez to międzynarodowe stowarzyszenie. 

Za wybitne osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.


Żegnamy naszego Przyjaciela, zawsze pomocnego, otwartego i pełnego dobroci.