Terapia genowa

 

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu Wszechnicy PAN „Człowiek – Środowisko – Żywność – Zdrowie” – dwugłos w sprawie. 17 listopada o godz. 18.00 odbędą się wykłady z zakresu „Perspektyw terapii genowej”. Prelekcje wygłoszą: prof. dr hab Józef Dulak, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki  i Biotechnologii, temat wykładu: Komórki macierzyste: zastosowania, perspektywy, nieporozumienia oraz prof. dr hab. n. med. Maciej Krawczyński, Centrum Genetyki Medycznej GENESIS, Poznań, temat wykładu Zastosowanie terapii genowych w okulistyce.

Poniżej znajdą Państwo link do aplikacji Teams, za pośrednictwem której odbędzie się spotkanie:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQxMzEyZTQtYmQ4NS00ZmNkLTk1YTctMjYzNmI4MzdjZDcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c09e1b13-b101-4ccc-9d9b-05118a718591%22%2c%22Oid%22%3a%223d9427a6-8e80-47b7-887a-726d4b6219e0%22%7d


leczenie stwardnienia rozsianego 000

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu Wszechnicy PAN „Człowiek – Środowisko – Żywność – Zdrowie” – dwugłos w sprawie. 8 listopada o godz. 18.00 odbędą się wykłady z zakresu „Postępu w leczeniu stwardnienia rozsianego”. Prelekcje wygłoszą: prof dr hab. med. Krzysztof Selmaj, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Lekarski, temat wykładu: Dotychczasowe osiągnięcia i przyszłość  leczenia stwardnienia rozsianego oraz prof. dr hab. med.  Marcin Mycko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Lekarski, temat wykładu: Poszukiwanie biomarkerów stwardnienia rozsianego.

Poniżej znajdą Państwo link do aplikacji Teams, za pośrednictwem której odbędzie się spotkanie:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abd8dc5abe6314fcdbdf8e2233d972f24%40thread.tacv2/1667378781782?context=%7b%22Tid%22%3a%22c09e1b13-b101-4ccc-9d9b-05118a718591%22%2c%22Oid%22%3a%223d9427a6-8e80-47b7-887a-726d4b6219e0%22%7d

 


WR2 1434

 

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować, że członek i Wiceprezes naszego Oddziału, prof. dr hab. Marek Konarzewski został wybrany na funkcję Prezesa PAN na kadencję 2023-2026. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy, a więcej informacji na temat wyborów znajdą Państwo na stronie:

https://informacje.pan.pl/informacje/materialy-dla-prasy/3690-nowy-prezes-akademii 

 


Szanowni Państwo, 

Komisja Wyborcza do spraw wyboru Prezesa i Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023-2026 informuje, że wpłynęły 2 zgłoszenia Kandydatów na stanowisko Prezesa PAN. Komisja na posiedzeniu w dniu 16 września 2022 roku stwierdziła, że złożone wnioski spełniają regulaminowe wymogi zgłaszania kandydatów na Prezesa PAN. Kandydatami na Prezesa PAN są:

  • prof. Marek Konarzewski, członek korespondent PAN,
  • prof. Paweł Rowiński, członek rzeczywisty PAN.

więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

https://wyboryprezesa.pan.pl/

 


Szanowni Państwo,

Informujemy, że Stacja Naukowa PAN w Paryżu prowadzi nabór na stanowisko specjalisty, wiecej informacji można znaleźć pod linkiem:

https://paris.pan.pl/nabor-na-stanowisko-specjalisty-w-pan-stacji-naukowej-w-paryzu-zostal-przedluzony/