tło PLIK 2

 

Serdecznie zapraszamy na dwudniową popularno-naukową konferencję online pt. "O kształtowaniu się płci człowieka", której organizatorami są Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie (Komisja Nauk o Życiu), Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, a sponsorami Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. W pierwszym dniu konferencji, 7. października (piątek) odbędą się wykłady w zakresie biologicznych podstaw kształtowania się płci, a w drugim, 8. października (sobota) zaprezentowane będą wykłady o socjologicznych i psychologicznych aspektach kształtowania się płci. Wiecej szczegółowych informacji o programie konferencji i zapisach znajdą Państwo na stronie: 

https://knoz.pl/ 

 


W poniedziałek, 27. czerwca odbyła się 20. sesja Zgromadzenia Członków Oddziału w niecodziennym otoczeniu. Gościli nas w Klubie Baccalarium członkowie Grupy Artystyczna Rezerwa Twórcza, którzy zaprezentowali członkom Oddziału i komisji naukowych swoje dokonania plastyczne. Podziwialiśmy m.in. prace malarskie, rysunkowe i fotograficzne. Ogromnie dziękujemy za miłe spotkanie i życzymy dalszych sukcesów artystycznych!

2.07

 

 podziekowanie

 

 

 


70 lat.jpg

 

11. maja 2022 roku w siedzibie Oddziału, przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie odbyła się hybrydowa 19. sesja Zgromadzenia Członków Oddziału (część członków uczestniczyła w obradach osobiście, a część za pomocą platformy internetowej Teams). Zgromadzenie zainicjowała prelekcja prof. Romualda Zabielskiego nt. 70-lecia Polskiej Akademii Nauk, która dotyczyła nie tylko historii Akademii, ale także jej perspektyw na dalsze lata. Następnie prof. Irina Kowalska, nowa członkini Oddziału,  zaprezentowała swoje najważniejsze kierunki badawcze. Pani Profesor jest członkiem Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Dziekanem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych UMB, gdzie pełni funkcję kierownika. Jest lekarzem specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii. Głównym kierunkiem pracy naukowej Pani Profesor jest patogeneza insulinooporności i znaczenie tego zjawiska w rozwoju chorób cywilizacyjnych – otyłości, cukrzycy typu 2, choroby niedokrwiennej serca, chorób neurodegeneracyjnych, a także w zespole policystycznych jajników. W dalszej kolejności, Prezes Andrzej Ciereszko omówił sprawy bieżące dotyczące działalności Oddziału – między innymi wymienił realizowane w tym roku zadania z zakresu upowszechniania i promocji działalności naukowej (6 konferencji, 4 wydarzenia upowszechniające naukę i 1 wydawnictwo). Następnie głos zabrał prof. Włodzimierz Bednarski, który wstępnie omówił problematykę i prelegentów tegorocznej Wszechnicy PAN i zwrócił się z prośbą do członków Oddziału o wsparcie w formułowaniu tematów. Podczas sesji odbyło się także głosowanie nad uchyleniem Regulaminu przeprowadzania wyborów w komisjach naukowych Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie oraz Regulaminu działalności komisji naukowych Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie. W drodze głosowania uchwalono również nowy Regulamin działalności komisji naukowych Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie.

 


Szanowni Państwo, ogłaszamy nabór wniosków do VI Edycji Nagrody Naukowej Oddziału. Dokumenty można składać osobiście, drogą mailową i pocztową, Termin upływa 30 czerwca br. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce "Nagroda Naukowa Oddziału". 

Nagroda foto


SOLIDARNI Z UKRAINĄ

FLAGA UKRAINY FLAGA UKRAINA 112x70 cm producent