Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 8. listopada 2021 roku odbyło się posiedzenie

Kapituły Nagrody Naukowej Oddziału
w składzie:

prof. dr hab. Andrzej Ciereszko

dr hab. Krzysztof Bryl, prof. UWM

prof. dr hab. Leonarda Dacewicz

prof. dr hab. Jan Kotwica

dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. UwB

prof. dr hab. Jerzy Wilkin

prof. dr hab. Sławomir Wołczyński

prof. dr hab. Adam Zięcik

 

decyzją Kapituły w roku 2021 

 

Laureatkami Nagrody zostały:

 

Nauki humanistyczne i społeczne:

prof. dr hab. Iwona Anna NDIAYE, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, za monografię

pt. "Pod maską Talii. O tożsamości poetyckiej Nadieżdy Teffi"

 

Nauki biologiczne, rolnicze i medyczne:

dr Sylwia JUDYCKA, Instytut Rozrodu i Badań Żywności PAN, za znaczące pogłębienie wiedzy z zakresu podstawowych i aplikacyjnych aspektów kriokonserwacji nasienia ryb.

Nauki ścisłe, techniczne i nauki o Ziemi:

 

dr hab. inż. Magdalena ZIELIŃSKA, Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie,  za wyjaśnienie wpływu niekonwencjonalnych metod obróbki oraz hybrydowych i kombinowanych metod odwadniania na kinetykę procesu oraz właściwości wysokouwodnionych materiałów biologicznych.

 

Ponadto Wyróżnienia otrzymały:

 

Nauki humanistyczne i społeczne:

prof. dr hab. Beata TARNOWSKA, Instytut Polonistyki i Logopedii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, za monografię pt. ,,Tel Awiw – Jerozolima. Literackie kreacje przestrzeni miejskiej.”

 

Nauki biologiczne, rolnicze i medyczne:

dr Anna Zuzanna SZÓSTEK – MIODUCHOWSKA, Instytut Rozrodu i Badań Żywności PAN, za pogłębienie wiedzy na temat roli mediatorów odpowiedzi zapalnej i kwasu lizofosfatydowego w rozwoju endometriosis u klaczy.

 

Laureatkom i Wyróżnionym serdecznie gratulujemy!


Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Wszechnicy PAN, dotyczące życia mrówek.

Naszymi gośćmi będą mgr Michał Michlewicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), który przedstawi temat „Nieznane życie mrówek” oraz dr hab. Sławomir Mitrus, prof. UO (Uniwersytet Opolski), który wygłosi wykład pt. „Mrowisko w żołędziu – czyli o badaniach wysmuklic”

Spotkanie odbędzie się 18. listopada o godz. 12.00 na platformie MS Teams, link do pobrania:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abd8dc5abe6314fcdbdf8e2233d972f24%40thread.tacv2/1635415793473?context=%7b%22Tid%22%3a%22c09e1b13-b101-4ccc-9d9b-05118a718591%22%2c%22Oid%22%3a%223d9427a6-8e80-47b7-887a-726d4b6219e0%22%7d

mrówki

  


Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Wszechnicy PAN, dotyczące perspektyw zielonych miast.

Naszymi gośćmi będą prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski), który przedstawi aspekty przyrodnicze zagadnienia oraz dr inż. arch. Maciej Kłopotowski (Politechnika Białostocka), który nakreśli aspekty architektoniczne zielonych miast.

Spotkanie odbędzie się 16. listopada o godz. 12.00 na platformie MS Teams, link do pobrania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abd8dc5abe6314fcdbdf8e2233d972f24%40thread.tacv2/1635415751770?context=%7b%22Tid%22%3a%22c09e1b13-b101-4ccc-9d9b-05118a718591%22%2c%22Oid%22%3a%223d9427a6-8e80-47b7-887a-726d4b6219e0%22%7d

 

Łyna in Park Zamkowy Olsztyn

 


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie z Wiceprzewodniczącym Polskiej Akademii Nauk, prof. Pawłem Rowińskim, które odbędzie się 4. listopada o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie przy ul. Tuwima 10. Będzie ono dotyczyło planowanych zmian w ustawie o PAN.

 

KZF 6219

 


Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie w ramach Wszechnicy PAN, dotyczące psychosomatycznych zaburzeń odżywiania.

Naszymi gośćmi bedą:

- prof. dr hab. Krzysztof Nowak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), który wygłosi wykład pt. "Mózg a otyłość" oraz

- prof. dr hab. Dariusz Włodarek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), który zaprezentuje temat "Uwarunkowania i leczenie anoreksji"

Spotkanie odbędzie się 9. listopada o godz. 12.00 na platformie MS Teams, link do pobrania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abd8dc5abe6314fcdbdf8e2233d972f24%40thread.tacv2/1635415690974?context=%7b%22Tid%22%3a%22c09e1b13-b101-4ccc-9d9b-05118a718591%22%2c%22Oid%22%3a%223d9427a6-8e80-47b7-887a-726d4b6219e0%22%7d

weight loss 2036967 640