Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego wspólnie z Polską Akademią Nauk, Oddziałem w Olsztynie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie zapraszają na inaugurację wystawy
pt. „Pomniki wdzięczności – mitologizacja pamięci”, która odbędzie się 15 czerwca 2021 r.

Program:
godz. 11:00 - uroczyste otwarcie wystawy, przy placu Xawerego Dunikowskiego w Olsztynie
godz. 12:00 - spotkanie z autorami wystawy, sala konferencyjna Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego, ul. Partyzantów 87.

fff97eadb6321549a328a6cab1fa78fb4a150a514c4552e83a53e35d94464aef rimg w526 h526 gmir 

 

 


Szanowni Państwo,

chcielibyśmy poinformować, że w lipcu 2021 roku członek Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie, prof. Jan Jankowski otrzymał członkowstwo Litewskiej Akademii Nauk. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi i życzymy dalszych sukcsesów na polu nauki. 

Jankowski1  

 

 


W imieniu Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie składamy serdeczne podziękowanie wszystkim wykładowcom dwudniowej konferencji zatytułowanej:

Pandemia Covid-19,  koniec początku czy początek końca?,

która odbyła się w dniach 24 – 25 maja, 2021 r. Wykłady wygłoszone w trybie on-line w sposób niezwykle kompetentny ukazały wieloaspektowe uwarunkowania i skutki pandemii COVID-19, co okazało się niezwykle przydatne zarówno dla społeczności akademickiej jak i dla szerszego grona słuchaczy.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Barbara Gawrońska-Kozak       Prof. dr hab. Andrzej Ciereszko, czł. koresp. PAN

Przewodnicząca Komisji Nauk o Życiu           Prezes Oddziału

 

Do pobrania pdf książki konferncyjnej:

 

https://knoz.pl/wp-content/uploads/2021/05/Matrialy-konferencyjne-Pandemia-COVID-19.pdf

 

 


 

Bio roznorodnosc logo

 

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej, piątej edycji Sympozjum „Perspektywy w ochronie bioróżnorodności”.

Sympozjum odbędzie się w dniach 26-27 maja 2021 r. ON-LINE (platforma ZOOM).

Przewidujemy wykłady zaproszonych naukowców z Europy oraz wystąpienia wybrane spośród nadesłanych streszczeń. Wśród zaproszonych prelegentów będzie Prof. Elena Buzan, Prof. Georgi Markov oraz dr hab. Małgorzata Kotula-Balak, prof. nadzw.

Uczestnictwo w Sympozjum jest bezpłatne.

Więcej informacji na stronie Sympozjum: 

http://pan.olsztyn.pl/bioroznorodnosc5/ 

 


ogłoszenie debata o wilku2

 

Komisja Ochrony i Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi przy Oddziale PAN w Olsztynie i w Białymstoku zaprasza na otwarty webinar – debatę, podczas którego przedstawione zostaną dwie opinie na temat strategii ochrony wilka w Polsce.

Przedstawią je:

prof. dr hab. Henryk Okarma – Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

oraz

prof. dr hab. Krzysztof Schmidt – Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Zapraszamy do obejrzenia nagrania ze spotkania:  

https://youtu.be/wTzYc6VsdWw