Swoje zadania statutowe Oddział realizuje poprzez prace komisji naukowych.

 

Procedury związane z funkcjonowaniem komisji naukowych określaja regulamin:

Regulamin Działalności Komisji Naukowych

 

Aktualnie przy Oddziale działają następujące komisje:

  • Komisja Ochrony i Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi (od 9 grudnia 2015 roku);
  • Komisja Nauk o Życiu (od 21 kwietnia 2016 roku);
  • Komisja Nauk Chemicznych i Fizycznych (od 15 listopada 2016 roku);
  • Komisja Nauk Humanistycznych (od 6 grudnia 2016 roku).